Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Kết quả thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh theo chủ trương “1+2” năm 2021

Xác định thực hiện chế độ đi công tác cơ sở là nội dung hết sức quan trọng trong công tác cán bộ Đoàn cũng như góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận; trong năm  2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo nội dung đi cơ sở theo chủ trương “1+2”, cán bộ Đoàn cấp tỉnh một năm tối thiểu có hai tháng công tác tại cơ sở, đồng thời xây dựng các biểu mẫu đăng ký đi cơ sở cá nhân, mẫu đi cơ sở các ban, văn phòng và của cơ quan theo quý, mẫu báo cáo đi dự sinh hoạt chi đoàn, mẫu báo cáo cá nhân đi cơ sở theo chuyên đề…

Đồng chí Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn tại La Gi

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã hướng dẫn, triển khai để các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn thực hiện đi công tác cơ sở theo chuyên đề đúng hướng dẫn của Trung ương Đoàn. 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã đăng ký nội dung đi công tác chuyên đề theo các quý. Theo đó, các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã đăng ký đi các chuyên đề theo Chương trình công tác năm 2021; các chủ trương mới của Đoàn cấp tỉnh và Trung ương; nắm bắt tình hình ở cơ sở, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi, tổ chức bộ máy, tổ chức và hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư; công tác đoàn vụ, đoàn tịch; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; tham gia sinh hoạt đoàn, định hướng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức sinh hoạt đoàn ở địa bàn dân cư; công tác phát triển đoàn viên mới; tình hình sinh hoạt và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn ở địa bàn dân cư; tham gia, chia sẻ, định hướng, phối hợp hỗ trợ hoạt động cho các mô hình thanh niên ở địa phương; đi thực tế các mô hình tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; khảo sát hiệu quả thực hiện các hoạt động tình nguyện, hoạt động làm vệ sinh môi trường; nắm bắt tình hình thanh thiếu nhi địa bàn vùng tôn giáo, thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; khảo sát việc chấp hành Luật giao thông đối với thanh niên nông thôn, nắm bắt tình hình về tệ nạn ma tuý trong thanh thiếu niên, hướng dẫn thành lập các CLB tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội; tìm hiểu, phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, công trình tiêu biểu trong triển khai hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi tại cơ sở; triển khai các hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu nhi trong phát triển kỹ năng thực hành và nghiên cứu khoa học; nắm bắt tình hình triển khai các công trình thanh niên, các địa chỉ tình nguyện để kêu gọi nguồn lực hỗ trợ; nắm bắt mô hình hay, cách làm việc có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; nắm bắt công tác chi tiêu quỹ Đoàn theo quy định, công tác thi đua khen thưởng...

Đồng chí Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh Đoàn trao tặng lồng đèn và túi an sinh cho các em thiếu nhi tại khu phong tỏa

Từ việc đi cơ sở chuyên đề, các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã nắm bắt được nhiều mô hình hay, hiệu quả ở cơ sở như: mô hình tổ hợp tác chăn nuôi dê ở thôn Suối Bang, xã Thắng Hải, Hàm Tân; mô hình lập nghiệp với giống mít Thái Lan tại thôn Phú Sung, xã Hàm Cường, Hàm Thuận Nam; mô hình trồng cây ăn quả giống xoài Đài Loan tại Thôn Đá Trắng, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình; mô hình sản xuất rau thủy canh tại xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh;...

Đồng chí Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao tặng quà cho bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại phường Đức Nghĩa

Bên cạnh đó thông qua đi cơ sở, các đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn đã nắm bắt được các cách thức triển khai chủ trương cấp trên của cán bộ Đoàn cấp dưới, nắm được các địa bàn có đông thanh niên thất nghiệp, các địa bàn không sinh hoạt đoàn thường xuyên... Từ đó, có nhiều hướng tham mưu đến Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những cách làm mới, hiệu quả, sát hợp với tình hình các địa phương, đơn vị. Đồng thời việc đi cơ sở cũng tạo động lực để mỗi cán bộ Đoàn cấp tỉnh có nhiều sáng tạo hơn trong nghiên cứu các hoạt động để tận dụng các lợi thế sẵn có ở các cơ sở Đoàn được trực tiếp đến khảo sát và nắm bắt tình hình.

Đồng chí Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân tại La Gi

Năm 2021, các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai các hoạt động với đoàn cấp tỉnh như phối hợp với các đơn vị khảo sát các đối tượng đoàn viên thanh niên và nhân dân nhận hỗ trợ của Tỉnh đoàn và các tổ chức, cá nhân do Đoàn kêu gọi; phối hợp với các huyện, thị, thành đoàn trong thực hiện nhiều chương trình cấp tỉnh như Tin học trẻ 2021; Hội trại áo trắng 2021; Tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập và công tác giai đoạn 2019 – 2020; Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phối hợp để tổ chức các hoạt động do cấp huyện đăng cai tổ chức như ngày hội tư vấn việc làm cho đoàn viên thanh niên, lễ tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ; phối hợp khảo sát và tổ chức các hoạt động tham gia phòng, chống Covid-19,...

         Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao tặng thiết bị học trực tuyến tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận (từ tháng 6/2021 đến nay), đặc biệt, tại thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 - CT/TTg của Chính phủ. Dịch bệnh gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội và sức khỏe và một số hoạt động của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, đa số chuyển sang hình thức online, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

   Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao tặng thiết bị học trực tuyến tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021; kiểm tra chuyên đề việc triển khai và đăng ký thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên; công tác bồi dưỡng đối tượng Đoàn đối với thanh niên tiên tiến và đội viên trưởng thành…; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các Đoàn kiểm tra, giám sát bao gồm các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã về cơ sở để kiểm tra, giám sát các nội dung đề ra. Sau mỗi đợt kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác cũng đã có những báo cáo kết luận cụ thể về nội dung làm việc.

Bên cạnh đó, trong năm, nhiều đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn cũng tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát của cấp tỉnh về các nội dung liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên như kết quả thực hiện công tác vay vốn ủy thác; công tác tổ chức cơ sở Đoàn và chi tiêu quỹ đoàn... tại các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh.

Nội dung dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng đúng mức. Các đồng chí là Thường trực Tỉnh đoàn, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng các Ban Tỉnh đoàn phụ trách các đơn vị đoàn cấp huyện và tương đương luôn theo sát và thực hiện đi cơ sở để dự các nội dung sinh hoạt chuyên đề theo quy định.

   Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao tặng thiết bị học trực tuyến tại xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình

Ngoài ra, trong năm, 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh đã thực hiện nội dung đi sinh hoạt chi đoàn ( từ tháng 01/2021 đến tháng 05/2021, từ tháng 06/2021 đến nay tạm dừng vì thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tưởng Chính phủ) tại 18/18 Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Bám sát hướng dẫn về chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn theo chủ trương “1+2” của Trung ương Đoàn, ngoài các trường hợp cán bộ Đoàn đang được cử đi học tập dài hạn (6 tháng trở lên), cán bộ ốm đau, bệnh tật xin nghỉ dài hạn, cán bộ nữ đang trong thời kỳ nghỉ thai sản thì 12/18 đồng chí cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn (06 đồng chí không đi cơ sở: 2 đồng chí học Trung cấp Chính trị; 01 đồng chí Văn thư, 01 đồng chí Kế toán Tỉnh đoàn; 02 đồng chí đang mang thai) đã thực hiện nghiêm túc chế độ đi cơ sở với tổng thời gian thực hiện đi cơ sở là 510 ngày, trung bình: 42.5 ngày/đồng chí. Đạt tỷ lệ 100% cán bộ thực hiện việc đi cơ sở theo Kế hoạch số 418 –KH/TĐTN – XDĐ, ngày 10/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhưng chưa đảm bảo thời gian đi cơ sở từ 60 ngày trở lên vì lý do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận (từ tháng 6/2021 đến nay).

Một số hình ảnh khác:

 


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN