Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật thanh niên đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên đến cán bộ Đoàn cấp tỉnh được hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên, đồng thời nâng cao nghiệp vụ, áp dụng thực tiễn phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 399 - KH/TĐTN - XDĐ ngày 11/5/2021 về việc “học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2021”. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận, đặc biệt tại thành phố Phan Thiết đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, để chủ động phòng, chống và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Thường trực Tỉnh đoàn tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến.

Ngày 30/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã mời đồng chí Trần Hữu Tuấn – Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ thông tin những vấn đề trọng tâm, những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 như: tổng quan về Luật Thanh niên năm 2020; về trách nhiệm của thanh niên; nguồn lực thực hiện chính sách Nhà nước đối với thanh niên, tháng thanh niên, đối thoại với thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với một số nhóm thanh niên, cụ thể như: Chính sách hỗ trợ thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp; thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số… và tiến hành ghi hình về Luật Thanh niên năm 2020 để triển khai học tập theo hình thức trực tuyến trên phần mềm.

 

 

 

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XIV đã thông qua tại kỳ họp thứ 9 với 7 Chương, 41 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật này được đánh giá là sự đổi mới pháp luật về thanh niên, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Thanh niên 2005, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và tiền đề cho sự phát triển của thanh niên trong thời gian tới. Luật Thanh niên có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới; bảo đảm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; quy định trách nhiệm của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

M.H


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN