Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV

Nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng; nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh, áp dụng thực tiễn phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 399 - KH/TĐTN - XDĐ ngày 11/5/2021 về việc “học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2021”. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận, đặc biệt tại thành phố Phan Thiết đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Để chủ động phòng, chống và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Thường trực Tỉnh đoàn tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến.

 

Bên cạnh việc học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh còn tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên Website: tinhdoanbinhthuan.dcs.vn.

M.H


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN