Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đội viên chung tay – làm Khiên chống dịch

Nhằm tạo môi trường cho đội viên chung tay cùng phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại địa phương, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, cùng các anh chị đóng góp một phần công sức vào nhiệm vụ phòng chống dịch chung của cả tỉnh. Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình “Đội viên chung tay - làm Khiên chống dịch”.

Đội viên chung tay – làm Khiên chống dịch

Nhiệm vụ: Mỗi Đội viên cùng người thân trong gia đình làm 03 kính giọt bắn kèm theo lời cảm ơn, gửi đến tuyến đầu đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid 19.

Chỉ tiêu phấn đấu: 15.000 kính chắn giọt bắn để gửi cho các lực lượng tuyến đầu.

Thời gian: Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2021.

Lời cảm ơn: thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân với lực lượng tuyến đầu đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 hiện nay.

 Hãy cùng phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của mình để hoàn thiện “chiếc khiên” kèm thời cảm ơn giúp các anh chị, cô chú lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tiếp thêm nhiều động lực chiến thắng đại dịch này nhé!

Phương Lành


Các tin khác