Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Bình Thuận triển khai giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư năm 2021

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động Cuộc thi “Thiết kế chương trình nâng cao chất lượng Liên hoan Bí thư chi đoàn, thôn, khu phố” năm 2021. Tác phẩm đạt giải sẽ được chọn làm kịch bản chương trình chính thức trong Liên hoan Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố” năm 2022.

Đối tượng được tham gia dự thi là cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi (không quá 35 tuổi) đang học tập, sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và trên mọi miền Tổ quốc. Các tác giả dự thi sẽ thiết kế một chương trình tổng thể của “Liên hoan Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố” diễn ra trong 02 ngày 01 đêm dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm tác giả. Trong bài dự thi, các tác giả cần trình bày các nội dung trọng tâm phù hợp cho đối tượng là Bí thư chi đoàn thôn, khu phố như: kỹ năng nghiệp vụ cán bộ Đoàn thôn, khu phố; các công trình, phần việc ý nghĩa triển khai trong Liên hoan; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chi đoàn tại địa bàn dân cư; các nội dung hướng dẫn đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn; đề xuất các giải pháp để gây quỹ hoạt động chi đoàn…

Thể lệ chi tiết của cuộc thi được đăng tải trên website Tỉnh đoàn Bình Thuận, địa chỉ: http://tinhdoan.binhthuan.dcs.vn/, mục Tài liệu – Thể lệ các cuộc thi.

Cuộc thi được phát động từ tháng 25/8/2021 đến hết ngày 25/9/2021 (quá thời hạn trên Ban Tổ chức Cuộc thi không nhận bài dự thi với bất kỳ lý do nào). Thí sinh dự thi gửi bài dự thi về Tỉnh đoàn Bình Thuận (qua Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại: 0252.6556681, ghi rõ: Tác phẩm tham gia cuộc thi thiết kế chương trình Liên hoan Bí thư chi đoàn, thôn, khu phố).

Đây là giải pháp mới, hiệu quả nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh được học hỏi kinh nghiệm, mô hình hoạt động mới để vận dụng vào thực tiễn công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên địa bàn dân cư, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Chi đoàn trong thời gian tới đạt hiệu quả. Đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn trong quá trình triển khai, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hình thức phù hợp trong công tác phòng, tránh dịch Covid-19 hiện nay.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN