Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Lên tiếng cùng đại dương

Môi trường biển có tầm ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của con người. Biển là môi trường sống của hàng trăm loài động, thực vật, cung cấp muối, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho con người. Tuy nhiên, thực trạng ô nhiễm môi trường biển đang ngày càng tăng lên. Hằng năm, tuổi trẻ Bình Thuận đều tổ chức các chương trình ra quân “Hãy làm sạch biển” cùng nhiều tổ chức, cá nhân chung tay bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đoàn viên thanh niên tham gia phong trào "hãy làm sạch biển"

Từ thực trạng ô nhiễm môi trường biển

Việt Nam có đường bờ biển dài 3.260km và là nước đứng thứ tư thế giới về ô nhiễm rác thải biển, đặc biệt là rác thải nhựa. Tỉnh Bình Thuận là tỉnh có  nền kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào tài nguyên biển, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường biển đã gây ảnh hưởng đến thu nhập của người dân nơi đây. Xuất phát từ nguyên nhân đó, những năm gần đây các cấp chính quyền đã chú trọng và phát động nhiều phong trào “Hãy làm sạch biển” đến rộng rãi người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nhận thấy tầm quan trọng của phong trào “Hãy làm sạch biển” Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa phong trào này vào 1 trong 12 chỉ tiêu trọng tâm của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

Sự tham gia của đoàn viên thanh niên

Theo đó, mỗi tuần các điểm “Hãy làm sạch biển” đều được toàn Đoàn duy trì bằng nhiều hình thức khác nhau và mang lại nhiều kết quả tích cực.

Công tác tuyền truyền về phong trào “Hãy làm sạch biển” được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai đến sâu rộng đoàn viên thanh niên và nhân dân thông qua các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực quan sinh động bằng pano, áp phích, khẩu hiệu, thực hiện các con đường bích họa, thiết kế logo với nội dung phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển nâng cao nhận thức của người dân trong hành trình trả lại sự trong lành cho môi trường biển.

Không chỉ dừng lại tại công tác tuyên truyền, đoàn viên thanh niên còn tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác thơ văn, cuộc thi ảnh, vẽ tranh về môi trường biển; thực hiện các mô hình “Cá ăn rác”; mô hình “Cùng bạn vệ sinh môi trường biển”… những ngày cao điểm như “Chủ nhật xanh”, “Chiến sỹ hành động vì văn minh đô thị”, “Nông thôn mới”,…đều có hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên cùng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường biển. Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu tiên của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, các cấp bộ Đoàn đã duy trì 17 điểm thường xuyên tổ chức hoạt động hãy làm sạch biển tại các địa bàn ven biển thu gom được hơn 20 tấn rác thải các loại, bố trí hơn 170 thùng rác, trồng hơn 10.000 cây xanh dọc bờ biển,..

Dẫu biết cuộc chiến trả lại sự trong sạch của môi trường biển cần sự kiên trì, bền bỉ từ năm này sang năm khác. Nhưng với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bình Thuận vì cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thì cuộc chiến ấy sẽ được duy trì qua nhiều thế hệ đoàn viên, thanh niên và mang lại thành công lớn.

Thanh Xuân


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Lên tiếng cùng đại dương

Môi trường biển có tầm ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của con người. Biển là môi trường sống của hàng trăm loài động, thực vật, cung cấp muối, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho con người. Tuy nhiên, thực trạng ô nhiễm môi trường biển đang ngày càng tăng lên. Hằng năm, tuổi trẻ Bình Thuận đều tổ chức các chương trình ra quân “Hãy làm sạch biển” cùng nhiều tổ chức, cá nhân chung tay bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đoàn viên thanh niên tham gia phong trào "hãy làm sạch biển"

Từ thực trạng ô nhiễm môi trường biển

Việt Nam có đường bờ biển dài 3.260km và là nước đứng thứ tư thế giới về ô nhiễm rác thải biển, đặc biệt là rác thải nhựa. Tỉnh Bình Thuận là tỉnh có  nền kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào tài nguyên biển, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường biển đã gây ảnh hưởng đến thu nhập của người dân nơi đây. Xuất phát từ nguyên nhân đó, những năm gần đây các cấp chính quyền đã chú trọng và phát động nhiều phong trào “Hãy làm sạch biển” đến rộng rãi người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Nhận thấy tầm quan trọng của phong trào “Hãy làm sạch biển” Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa phong trào này vào 1 trong 12 chỉ tiêu trọng tâm của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

Sự tham gia của đoàn viên thanh niên

Theo đó, mỗi tuần các điểm “Hãy làm sạch biển” đều được toàn Đoàn duy trì bằng nhiều hình thức khác nhau và mang lại nhiều kết quả tích cực.

Công tác tuyền truyền về phong trào “Hãy làm sạch biển” được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai đến sâu rộng đoàn viên thanh niên và nhân dân thông qua các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực quan sinh động bằng pano, áp phích, khẩu hiệu, thực hiện các con đường bích họa, thiết kế logo với nội dung phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển nâng cao nhận thức của người dân trong hành trình trả lại sự trong lành cho môi trường biển.

Không chỉ dừng lại tại công tác tuyên truyền, đoàn viên thanh niên còn tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác thơ văn, cuộc thi ảnh, vẽ tranh về môi trường biển; thực hiện các mô hình “Cá ăn rác”; mô hình “Cùng bạn vệ sinh môi trường biển”… những ngày cao điểm như “Chủ nhật xanh”, “Chiến sỹ hành động vì văn minh đô thị”, “Nông thôn mới”,…đều có hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên cùng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường biển. Chỉ tính riêng trong 2 tháng đầu tiên của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, các cấp bộ Đoàn đã duy trì 17 điểm thường xuyên tổ chức hoạt động hãy làm sạch biển tại các địa bàn ven biển thu gom được hơn 20 tấn rác thải các loại, bố trí hơn 170 thùng rác, trồng hơn 10.000 cây xanh dọc bờ biển,..

Dẫu biết cuộc chiến trả lại sự trong sạch của môi trường biển cần sự kiên trì, bền bỉ từ năm này sang năm khác. Nhưng với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Bình Thuận vì cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thì cuộc chiến ấy sẽ được duy trì qua nhiều thế hệ đoàn viên, thanh niên và mang lại thành công lớn.

Thanh Xuân


Các tin khác