Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tập huấn kỹ năng điều hành tham vấn nhóm trẻ em trong Diễn đàn trẻ em năm 2021

Ngày 16/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình tập huấn online Tập huấn kỹ năng điều hành tham vấn nhóm trẻ em năm 2021 cho 20 đại diện là dẫn trình đến từ các Huyện, Thị, Thành đoàn và các phòng Lao động Thương binh Xã hội trên toàn tỉnh.

Diễn đàn online năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” với mục tiêu là tạo điều kiện cho hơn 600 trẻ em trên địa bàn tỉnh được tham vấn ý kiến về các vấn đề liên quan đến trẻ em bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trong buổi tập huấn, các anh chị dẫn trình đã được tập huấn các kỹ năng, nội dung kiến thức liên quan đến nhu cầu của trẻ em về: tình hình trẻ em bị bạo lực thân thể, trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên môi trường mạng; trẻ em bị bạo lực học đường, quấy rối, xâm hại tình dục và các vấn đề về trẻ em khác trên địa bàn các Huyện.

Qua buổi tập huấn đã giúp người dẫn trình sẽ có thể truyền tải những kiến thức và nhu cầu của trẻ em về việc tiếp cận các dịch vụ xã hội dành cho trẻ em; bảo vệ trẻ em bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Đồng thời giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của trẻ em gặp phải trong cuộc sống, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tập huấn kỹ năng điều hành tham vấn nhóm trẻ em trong Diễn đàn trẻ em năm 2021

Ngày 16/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình tập huấn online Tập huấn kỹ năng điều hành tham vấn nhóm trẻ em năm 2021 cho 20 đại diện là dẫn trình đến từ các Huyện, Thị, Thành đoàn và các phòng Lao động Thương binh Xã hội trên toàn tỉnh.

Diễn đàn online năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” với mục tiêu là tạo điều kiện cho hơn 600 trẻ em trên địa bàn tỉnh được tham vấn ý kiến về các vấn đề liên quan đến trẻ em bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Trong buổi tập huấn, các anh chị dẫn trình đã được tập huấn các kỹ năng, nội dung kiến thức liên quan đến nhu cầu của trẻ em về: tình hình trẻ em bị bạo lực thân thể, trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên môi trường mạng; trẻ em bị bạo lực học đường, quấy rối, xâm hại tình dục và các vấn đề về trẻ em khác trên địa bàn các Huyện.

Qua buổi tập huấn đã giúp người dẫn trình sẽ có thể truyền tải những kiến thức và nhu cầu của trẻ em về việc tiếp cận các dịch vụ xã hội dành cho trẻ em; bảo vệ trẻ em bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Đồng thời giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của trẻ em gặp phải trong cuộc sống, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid 19 kéo dài.


Các tin khác