Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Inforgraphic tuần 11 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

Tuần 11 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 đã trôi qua. Một tuần qua các cấp bộ Đoàn đã cùng nhau nổ lực hết mình trong công tác phòng, chống dịch và chạy đua cho giai đoạn nước rút của chiến dịch

Kết quả tuần 11 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

Tuy khó khăn vất vả là vậy nhưng toàn Đoàn đã cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ kép "Chống dịch và chiến dịch" theo cách riêng của mình.

Hãy cùng nhìn lại những kết quả đạt được thông qua Infographic về các kết quả đạt được do Ban Biên tập thực hiện.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Inforgraphic tuần 11 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

Tuần 11 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 đã trôi qua. Một tuần qua các cấp bộ Đoàn đã cùng nhau nổ lực hết mình trong công tác phòng, chống dịch và chạy đua cho giai đoạn nước rút của chiến dịch

Kết quả tuần 11 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

Tuy khó khăn vất vả là vậy nhưng toàn Đoàn đã cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ kép "Chống dịch và chiến dịch" theo cách riêng của mình.

Hãy cùng nhìn lại những kết quả đạt được thông qua Infographic về các kết quả đạt được do Ban Biên tập thực hiện.


Các tin khác