Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Triển khai bảo hiểm cho thanh niên tình nguyện

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai bảo hiểm cho thanh niên tình nguyện, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thực hiện triển khai đến các cáp bộ Đoàn trong toàn tỉnh về việc đăng kí tham gia chương trình bảo hiểm cho thanh niên tình nguyện từ ngày 15/8 – 15/10/2021 trên địa bàn toàn tỉnh.

Bảo hiểm cho thanh niên tình nguyện

Trong đó, ưu tiên các tình nguyện viên đang tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Với số tiền 50 triệu đồng tham gia bảo hiểm cho thanh niên tình nguyện các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ được hưởng một số quyền lợi như: có thể yêu cầu chi trả quyền lợi bất cứ địa phương nào trên khắp lãnh thổ Việt Nam; đối với các trường hợp tử vong do tai nạn, thương tật toàn bộ vĩnh viễn sẽ được chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm;… và đặc biệt, bảo hiểm cho thanh niên tình nguyện sẽ giải quyết yêu cầu bồi thường bảo hiểm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ yêu cầu hợp lệ.

Chương trình bảo hiểm cho thanh niên tình nguyện đã thể hiện sự quan tâm trong việc đồng hành, hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên thanh niên, giúp lực lượng đoàn viên thanh niên có thể yên tâm hơn trong các hoạt động tình nguyện, điển hình là việc tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch trong tình hình phức tạp như hiện nay. Phát huy, cống hiến hơn nữa câu nói “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Thanh Xuân


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN