Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh đoàn Bình Thuận hỗ trợ “Cabin tuổi trẻ - san sẻ tuyến đầu” cho đội hình tình nguyện “Áo xanh xung kích - đánh bay Covid”

 Tiếp tục chung tay hỗ trợ và đóng góp công sức vào nhiệm vụ phòng chống dịch chung của tỉnh, nhằm hỗ trợ trang thiết bị, vật chất đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ tuyến đầu tại các chốt kiểm dịch Covid-19; ngày 30/7/2021, đồng chí Lâm Hồng Tuyên – Quyền Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã trao tặng 03 ‘Cabin tuổi trẻ - san sẻ yêu thương” và 03 cây quạt đứng, cho chốt kiểm dịch tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

 

Tỉnh đoàn Bình Thuận hỗ trợ “Cabin tuổi trẻ - san sẻ tuyến đầu” cho đội hình tình nguyện “Áo xanh xung kích - đánh bay Covid”

Với 03 "Cabin tuổi trẻ", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hi vọng các bạn tình nguyện viên, các chiến sĩ trực tại chốt sẽ được đảm bảo an toàn hơn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phương Lành


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tỉnh đoàn Bình Thuận hỗ trợ “Cabin tuổi trẻ - san sẻ tuyến đầu” cho đội hình tình nguyện “Áo xanh xung kích - đánh bay Covid”

 Tiếp tục chung tay hỗ trợ và đóng góp công sức vào nhiệm vụ phòng chống dịch chung của tỉnh, nhằm hỗ trợ trang thiết bị, vật chất đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ tuyến đầu tại các chốt kiểm dịch Covid-19; ngày 30/7/2021, đồng chí Lâm Hồng Tuyên – Quyền Bí thư Tỉnh đoàn và đồng chí Thái Thành Bi – Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã trao tặng 03 ‘Cabin tuổi trẻ - san sẻ yêu thương” và 03 cây quạt đứng, cho chốt kiểm dịch tại xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

 

Tỉnh đoàn Bình Thuận hỗ trợ “Cabin tuổi trẻ - san sẻ tuyến đầu” cho đội hình tình nguyện “Áo xanh xung kích - đánh bay Covid”

Với 03 "Cabin tuổi trẻ", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hi vọng các bạn tình nguyện viên, các chiến sĩ trực tại chốt sẽ được đảm bảo an toàn hơn và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phương Lành


Các tin khác