Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi ảnh “Chạm yêu thương”

Nhằm lan tỏa những hình ảnh về những câu chuyện, hành động đẹp, tấm gương, nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, thanh thiếu nhi với cộng đồng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Chạm yêu thương” năm 2021.

Đối tượng dự thi là Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi (không quá 35 tuổi) đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trên địa bàn cả nước và ở nước ngoài.

Nội dung ảnh dự thi phản ánh chân thực, sống động tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia giữa thanh thiếu nhi Bình Thuận với các lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19, người dân có hoàn cảnh khó khăn; những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp của tuổi trẻ tỉnh nhà trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh; những hình ảnh phản ánh gương người tốt, việc tốt, hành động dũng cảm của thanh thiếu nhi Bình Thuận.

Cuộc thi chính thức phát động và bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 15/8/2021, tiến hành bình chọn từ ngày 20/8/2021 đến hết ngày 30/8/2021 trên Fanpage Tỉnh Đoàn Bình Thuận. Tác phẩm dự thi gửi về Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn qua địa chỉ mail: banxddbt@gmail.com. 

Cuộc thi “Chạm yêu thương” góp phần cổ vũ, động viên tinh thần xung kích, tình nguyện không ngại gian khó của cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh thiếu nhi, khơi gợi lòng tự hào, nhiệt huyết của màu áo xanh tình nguyện, từ đó phát huy được sức mạnh, sự sáng tạo của tuổi trẻ Bình Thuận trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Cuộc thi ảnh "Chạm yêu thương" là một trong những hoạt động nằm trong chương trình "Chạm những yêu thương" do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận phát động triển khai với các hoạt động cụ thể: Cuộc thi ảnh "Chạm yêu thương", "Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương", "ATM gạo di động - Shipper xanh", "Bếp cơm yêu thương", "Chạm yêu thương - Nâng bước em đến trường"...


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi ảnh “Chạm yêu thương”

Nhằm lan tỏa những hình ảnh về những câu chuyện, hành động đẹp, tấm gương, nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, thanh thiếu nhi với cộng đồng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Chạm yêu thương” năm 2021.

Đối tượng dự thi là Cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi (không quá 35 tuổi) đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trên địa bàn cả nước và ở nước ngoài.

Nội dung ảnh dự thi phản ánh chân thực, sống động tình yêu thương, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia giữa thanh thiếu nhi Bình Thuận với các lực lượng tuyến đầu chống dịch bệnh Covid-19, người dân có hoàn cảnh khó khăn; những khoảnh khắc, hình ảnh đẹp của tuổi trẻ tỉnh nhà trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh; những hình ảnh phản ánh gương người tốt, việc tốt, hành động dũng cảm của thanh thiếu nhi Bình Thuận.

Cuộc thi chính thức phát động và bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20/7/2021 đến hết ngày 15/8/2021, tiến hành bình chọn từ ngày 20/8/2021 đến hết ngày 30/8/2021 trên Fanpage Tỉnh Đoàn Bình Thuận. Tác phẩm dự thi gửi về Ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn qua địa chỉ mail: banxddbt@gmail.com. 

Cuộc thi “Chạm yêu thương” góp phần cổ vũ, động viên tinh thần xung kích, tình nguyện không ngại gian khó của cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh thiếu nhi, khơi gợi lòng tự hào, nhiệt huyết của màu áo xanh tình nguyện, từ đó phát huy được sức mạnh, sự sáng tạo của tuổi trẻ Bình Thuận trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Cuộc thi ảnh "Chạm yêu thương" là một trong những hoạt động nằm trong chương trình "Chạm những yêu thương" do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận phát động triển khai với các hoạt động cụ thể: Cuộc thi ảnh "Chạm yêu thương", "Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương", "ATM gạo di động - Shipper xanh", "Bếp cơm yêu thương", "Chạm yêu thương - Nâng bước em đến trường"...


Các tin khác