Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Infographic tuần 7 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

Bước vào tuần 7 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, các hoạt động phong trào của tuổi trẻ Bình Thuận gặp nhiều khó khăn, thử thách hơn khi tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát, vẫn xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ nhiều mô hình, phần việc vẫn được duy trì và phát huy tối đa công suất, đồng thời thêm nhiều công trình, phần việc đổi mới sáng tạo, thích ứng nhanh với tình hình thực tế.

 

Hãy cùng nhìn lại tuần 7 Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thông qua Infographic về các kết quả đạt được do Ban Biên tập thực hiện.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Infographic tuần 7 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

Bước vào tuần 7 chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, các hoạt động phong trào của tuổi trẻ Bình Thuận gặp nhiều khó khăn, thử thách hơn khi tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát, vẫn xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nhưng với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ nhiều mô hình, phần việc vẫn được duy trì và phát huy tối đa công suất, đồng thời thêm nhiều công trình, phần việc đổi mới sáng tạo, thích ứng nhanh với tình hình thực tế.

 

Hãy cùng nhìn lại tuần 7 Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè thông qua Infographic về các kết quả đạt được do Ban Biên tập thực hiện.


Các tin khác