Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Kết quả kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 396 - KH/TĐTN - XDĐ ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập các tổ kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021, kết quả: tổng số đoàn cấp huyện đã kiểm tra là 18/18 đơn vị (đã kiểm tra trực tiếp 01 đơn vị Cao đẳng Cộng đồng; các đơn vị còn lại do tình hình dịch Covid -19 diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng, bùng phát ở nhiều tỉnh, thành trong nước, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thống nhất thay đổi hình thức kiểm tra từ trực tiếp sang kiểm tra, thẩm định qua báo cáo).

 

Các đơn vị được kiểm tra thực hiện báo cáo kết quả các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch số 396 - KH/TĐTN - XDĐ ngày 07/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu  năm 2021”. Sau khi nghe và xem báo cáo của các đơn vị, cũng như những ý kiến trao đổi của các thành viên trong tổ kiểm tra ở các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá kết quả hoạt động Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

1.1. Về công tác tuyên truyền, giáo dục

Bằng nhiều hình thức các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh; trong 06 tháng đầu năm 2021, tình hình tư tưởng trong đoàn viên thanh thiếu nhi ổn định, đại đa số chấp hành tốt Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh các cấp tổ chức.

Các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được chú trọng triển khai. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức hiệp thương và giới thiệu cán bộ Đoàn tham gia ứng cử đảm bảo theo quy định; phối hợp với ngành tư pháp tổ chức tuyên truyền rộng rãi Luật bầu cử, Luật tổ chức chính quyền địa phương; tuyên truyền về địa điểm, danh sách các ứng viên tham gia ứng cử; tuyên truyền các chỉ thị của Đảng, Nhà nước về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên, nhân dân tích cực tham gia bầu cử trách nhiệm, như: Tỉnh đoàn phối hợp với Vinaphone Bình Thuận nhắn tin tuyên truyền bầu cử đến các số thuê bao di động của cử tri trẻ; lập kênh Zalo Official Account để nhắn tin tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên; phát động đến các cơ sở Đoàn trong tỉnh tham gia nhảy tiktok “vũ điệu đi bầu”; triển khai mô hình “Tiếng loa bầu cử”; sinh hoạt câu lạc bộ lý luận chính trị, sinh hoạt chi đoàn, chi hội; diễu hành tuyên truyền; vận động đoàn viên thanh niên đi bầu cử với phương châm “cử tri trẻ hãy cầm thẻ đi bầu”; tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử”; triển khai tuyên truyền Hỏi – đáp các nội dung bầu cử trên mạng xã hội; cử đoàn viên tham niên tham gia phục vụ, hướng dẫn bầu cử tại các tổ bầu cử; treo băngrol, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị,...

Công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên và tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện.

Trong 06 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp xây dựng lực lượng cốt cán chính trị tại huyện Bắc Bình theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo tăng cường nắm bắt tình hình, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên và nhân dân trước các vấn đề phát sinh mà xã hội đang quan tâm; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ lý luận chính trí, kiện toàn và phân công báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn để thường xuyên, thông tin tình hình đoàn viên. Tăng cường tuyên truyền các thông tin tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin liên quan tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thông tin liên quan đến công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19…Đến nay, nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong tỉnh ổn định, không có vụ việc phức tạp nảy sinh trong đoàn viên thanh niên.

Việc quán triệt, học tập 04 bài học lý luận chính trị của Đoàn, tuyên truyền, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên được các cấp bộ đoàn tổ chức thông qua các buổi học tập chuyên đề và được lồng ghép bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

Công tác kết hợp việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn rà soát, thực hiện thường xuyên. Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới” và Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 - 2022 được 100% Đoàn cấp huyện, cơ sở Đoàn cụ thể hóa, triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp bộ Đoàn tập trung tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước gắn với sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng; tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức, như: sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, giới thiệu, tuyên dương các gương người tốt, việc tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Chỉ thị 27-CT/TU ngày 01/10/ 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh”; Chỉ thị số 30-CT-TU ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác”,…

1.2. Kết quả tổ chức các phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên

Trong 6 tháng vừa qua, hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai đạt nhiều kết quả cụ thể với nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa, như: làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng, thắp sáng đường quê, xây dựng sân chơi cho thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn đã trồng 7.976 cây xanh; nhiều mô hình Đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường được duy trì và nhân rộng ở các cấp; công tác hướng dẫn, vận động đoàn viên thanh niên phát hiện, mạnh dạn tố giác các tổ chức, cá nhân vi phạm, gây ô nhiễm môi trường đang được các cấp bộ Đoàn từng bước triển khai bước đầu đạt nhiều kết quả...

Các hoạt động hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong các lĩnh vực được các cấp bộ Đoàn phối hợp với các ngành liên quan quan tâm thực hiện. Đã hỗ trợ cho nhiều đề tài, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Việc tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích và hỗ trợ thanh niên thực hiện các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học cũng được quan tâm thực hiện. Phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Sáng tạo khởi nghiệp” được triển khai bằng những nội dung, giải pháp cụ thể ở các cấp bộ Đoàn thông qua việc phát động và hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên hưởng ứng các cuộc vận động, các cuộc thi do Trung ương Đoàn và Tỉnh tổ chức, như: triển khai cho Đoàn viên, thanh niên đăng ký ý tưởng sáng tạo tại cổng thông tin ytuongsangtao.net do Trung ương Đoàn phát động; Cuộc thi “ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ II” ; cuộc thi “ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ II”; cuộc vận động “mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Thuận, Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận,…

Các cấp bộ Đoàn triển khai cho đoàn viên thanh niên tập trung khai thác các thế mạnh, lợi thế của địa phương để xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; đi đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt đã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị vào các phong trào, cuộc vận động phù hợp từng loại hình cơ sở Đoàn, từng đối tượng đoàn viên thanh niên tổ chức thực hiện đạt kết quả.

Các hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào nông nghiệp, nông thôn; hoạt động hỗ trợ thanh niên nông thôn xây dựng các mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế được tổ chức thực hiện thường xuyên. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, khởi sự doanh nghiệp cho đoàn viên thanh niên và nhân dân; hỗ trợ xây dựng mô hình thanh niên phát triển kinh tế.

Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện, tập trung vào các đối tượng là hộ nghèo, khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù góp phần giải quyết những khó khăn của cộng đồng.

Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chuyên đề Quốc phòng - An ninh, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho đoàn viên, thanh niên; phối hợp tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; cảm hóa đối tượng thanh niên chậm tiến; các hoạt động hướng về chủ quyền Biển, Đảo; các hoạt động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; việc tổ chức cho đoàn viên thanh niên ký cam kết thực hiện mục tiêu “03 giảm”, … được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện.

1.3. Công tác tham gia xây dựng Đoàn; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân:

Các cấp bộ Đoàn tích cực tổ chức tuyên truyền, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay” và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên. Duy trì tham mưu cấp ủy, chính quyền gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên về các vấn đề liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp. Trong đó, tập trung chỉ đạo nghiêm túc việc tạo nguồn, giới thiệu phát triển đảng từ đoàn viên địa bàn dân cư, lực lượng dân quân tự vệ, trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong học sinh, sinh viên. Các cấp đã bồi dưỡng, giới thiệu 1.722 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, 406 đồng chí được kết nạp Đảng, trong đó có 01 đảng viên mới được phát triển từ sinh viên, học sinh

Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể bổ sung vào quy hoạch, công tác tham mưu luân chuyển cán bộ Đoàn hết tuổi được chú trọng thực hiện. Công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng bước đầu được triển khai thực hiện tốt.  

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp bộ Đoàn trong 6 tháng đầu năm 2021 được duy trì thực hiện khá nghiêm túc, tập trung kiểm tra, hướng dẫn triển khai cuộc vận động xây dựng hình mẫu Thanh niên Bình Thuận trong thời kỳ mới, Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm 2021, thực hiện công tác đoàn vụ, đoàn tịch, thực hiện Điều lệ, Nghị quyết, chủ trương công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá XI.

Công tác rà soát, phát triển và nâng chất lượng hoạt động của lực lượng cốt cán chính trị được tiếp tục hiện theo hướng gắn cốt cán chính trị vào các hoạt động phong trào của Đoàn - Hội để tạo điều kiện cốt cán phát triển, trưởng thành.

Vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên các cấp trong định hướng hoạt động Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục được khẳng định. Tổ chức cơ sở Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn, công tác phát triển hội viên mới được thực hiện đảm bảo quy định về đối tượng, chất lượng; phương thức tập hợp thanh niên theo hình thức đội nhóm, theo ngành nghề, sở thích,... ở xã, phường, thị trấn, trong các trường học được thực hiện có hiệu quả, góp phần phát huy vai trò của Hội trong đoàn kết, tập hợp, vận động rộng rãi các đối tượng thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển, kinh tế xã hội của địa phương.

Công tác phát triển đoàn viên: các đơn vị được kiểm tra thực hiện đúng quy định về độ tuổi kết nạp đoàn viên theo Điều lệ Đoàn. Tổ chức kết nạp đoàn viên mới theo đúng quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên; xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên và triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của Điểu lệ Đoàn.

Công tác quản lý đoàn viên: Đoàn cơ sở có hệ thống sổ sách quản lý đoàn viên tương đối đầy đủ, nội dung ghi chép thường xuyên, đúng quy định.

Đối với đoàn cơ sở: về cơ bản có sổ nghị quyết, sổ ghi biên bản họp; sổ danh sách đoàn viên, sổ theo dõi kết nạp đoàn viên và trao thẻ đoàn viên; sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn, sổ theo dõi đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú.

Đoàn cấp huyện và cấp cơ sở có ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn về phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên đi làm ăn xa, đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú; tổ chức hội nghị bàn giao đoàn viên từ trường trung học phổ thông về tham gia sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

Tin các Đoàn trực thuộc