Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021 tỉnh Bình Thuận – Cùng Trải nghiệm, cùng trưởng thành.

Sáng ngày 17/7/2021, tại Thị Trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức các chuỗi hoạt động trong chiến chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021.

Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” triển khai thực hiện rộng khắp đến 100% đoàn viên, học sinh và giáo viên trẻ trên địa bàn toàn tỉnh. Chiến dịch diễn ra từ tháng 6 - 8/2021 với các nội dung trọng tâm: tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội: thăm hỏi, chăm sóc, chia sẻ với các gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đến thăm các địa chỉ đỏ, các di tích, địa danh lịch sử tại địa phương; tổ chức các hoạt động tìm hiểu và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai chuỗi hoạt động trong chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ vừa giúp các em học sinh tham gia trải nghiệm, chia sẻ vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn hiệu quả.

Chúng ta cùng điểm lại các hoạt động trong chiến dịch “Hoa phượng đỏ” nhé:

- Hoạt động Đền ơn đáp nghĩa: thăm tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn thăm tặng quà cho gia đình chính sách

- Hoạt động chỉnh trang và trồng cây xanh tại “Bia ghi danh Thị trấn Lương Sơn” trong chương trình " Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh"

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tham dự hoạt động thắp hương tại Bia ghi danh, thị Trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn  tham dự hoạt động chỉnh trang, trồng cây xanh tại Bia ghi danh, Thị Trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

- Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các khu chợ dân sinh.

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận tặng khẩu trang y tế cho các tiểu thương nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid 19 tại các khu chợ dân sinh

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận thăm tặng quà Đội hình "Hoa Phượng đỏ" tuyên truyền phòng chống Covid 19 tại  khu chợ dân sinh

Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021 là môi trường bổ ích cho đoàn viên, học sinh rèn luyện, trưởng thành; đồng thời tạo sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong tình hình dịch bệnh covid-19; ghi lại những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ của các em học sinh.

Phương Lành


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021 tỉnh Bình Thuận – Cùng Trải nghiệm, cùng trưởng thành.

Sáng ngày 17/7/2021, tại Thị Trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Thuận tổ chức các chuỗi hoạt động trong chiến chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021.

Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” triển khai thực hiện rộng khắp đến 100% đoàn viên, học sinh và giáo viên trẻ trên địa bàn toàn tỉnh. Chiến dịch diễn ra từ tháng 6 - 8/2021 với các nội dung trọng tâm: tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội: thăm hỏi, chăm sóc, chia sẻ với các gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức đến thăm các địa chỉ đỏ, các di tích, địa danh lịch sử tại địa phương; tổ chức các hoạt động tìm hiểu và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai chuỗi hoạt động trong chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ vừa giúp các em học sinh tham gia trải nghiệm, chia sẻ vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn hiệu quả.

Chúng ta cùng điểm lại các hoạt động trong chiến dịch “Hoa phượng đỏ” nhé:

- Hoạt động Đền ơn đáp nghĩa: thăm tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn thăm tặng quà cho gia đình chính sách

- Hoạt động chỉnh trang và trồng cây xanh tại “Bia ghi danh Thị trấn Lương Sơn” trong chương trình " Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh"

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tham dự hoạt động thắp hương tại Bia ghi danh, thị Trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn  tham dự hoạt động chỉnh trang, trồng cây xanh tại Bia ghi danh, Thị Trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình

- Tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các khu chợ dân sinh.

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận tặng khẩu trang y tế cho các tiểu thương nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid 19 tại các khu chợ dân sinh

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận thăm tặng quà Đội hình "Hoa Phượng đỏ" tuyên truyền phòng chống Covid 19 tại  khu chợ dân sinh

Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” năm 2021 là môi trường bổ ích cho đoàn viên, học sinh rèn luyện, trưởng thành; đồng thời tạo sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong tình hình dịch bệnh covid-19; ghi lại những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ của các em học sinh.

Phương Lành


Các tin khác