Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Quốc tế Restart tổ chức chương trình “Vượt đại dịch - Xoá mất gốc tiếng Anh” năm 2021

Các bạn đã biết tin gì chưa???

Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Quốc tế Restart tổ chức chương trình “Vượt đại dịch - Xoá mất gốc tiếng Anh” năm 2021 trao tặng 200 suất học bổng tiếng Anh online đến các bạn có quyết tâm “Xóa mất gốc - làm lại từ đầu với tiếng Anh” Các bạn đã sẵn sàng đăng ký để trở thành 1 trong 200 người may mắn giành được học bổng này chưa?

Hãy nhanh tay đăng ký vào đường Link : https://bitly.com.vn/tjko1l

Hạn đăng ký: đến hết ngày 26/7/2021. 

Hãy biến công nghệ và thời gian để tạo cơ hội học tập và tạo giá trị cho bản thân sau mùa dịch nhé!


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Quốc tế Restart tổ chức chương trình “Vượt đại dịch - Xoá mất gốc tiếng Anh” năm 2021

Các bạn đã biết tin gì chưa???

Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Quốc tế Restart tổ chức chương trình “Vượt đại dịch - Xoá mất gốc tiếng Anh” năm 2021 trao tặng 200 suất học bổng tiếng Anh online đến các bạn có quyết tâm “Xóa mất gốc - làm lại từ đầu với tiếng Anh” Các bạn đã sẵn sàng đăng ký để trở thành 1 trong 200 người may mắn giành được học bổng này chưa?

Hãy nhanh tay đăng ký vào đường Link : https://bitly.com.vn/tjko1l

Hạn đăng ký: đến hết ngày 26/7/2021. 

Hãy biến công nghệ và thời gian để tạo cơ hội học tập và tạo giá trị cho bản thân sau mùa dịch nhé!


Các tin khác