Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Công văn chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn về việc huy động đoàn viên, thanh niên là thành viên các Tổ giám sát covid-19 cộng đồng, cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở thôn, khu phố trong việc giám sát, phát hiện người từ nơi vùng dịch về địa phương.

Ngày 8/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có Công văn số 3437-CV/TĐTN về Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau thời gian giãn cách xã hội”. Trong đó có nội dung đề nghị đoàn viên, thanh niên là thành viên Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng phối hợp cùng các lực lượng chức năng rà soát người đã và sẽ về tỉnh từ ngày 08/7 đến hết ngày 15/7/2021.

Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nội dung cấp bách sau: Từ nay đến ngày 16/7/2021, tạm dừng các công việc không thật sự cần thiết để huy động toàn bộ lực lượng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên ở thôn, khu phố, Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng (kể cả bổ sung lực lượng cán bộ Đoàn cấp huyện cho cấp xã) để tham gia tổ chức rà soát 100% hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra, yêu cầu khai báo y tế đối với những người về/đến tỉnh từ các tỉnh, thành có dịch trong 21 ngày qua (nếu chưa thực hiện khai báo y tế) và thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ, phù hợp. Đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cơ sở Đoàn khẩn trương, chủ động đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về phương án triển khai và huy động toàn bộ lực lượng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia thực hiện.

Đây là nội dung quan trọng, cấp bách. Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ngay trong ngày 13/7/2021.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Công văn chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn về việc huy động đoàn viên, thanh niên là thành viên các Tổ giám sát covid-19 cộng đồng, cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở thôn, khu phố trong việc giám sát, phát hiện người từ nơi vùng dịch về địa phương.

Ngày 8/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có Công văn số 3437-CV/TĐTN về Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau thời gian giãn cách xã hội”. Trong đó có nội dung đề nghị đoàn viên, thanh niên là thành viên Tổ giám sát Covid-19 cộng đồng phối hợp cùng các lực lượng chức năng rà soát người đã và sẽ về tỉnh từ ngày 08/7 đến hết ngày 15/7/2021.

Trước diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nội dung cấp bách sau: Từ nay đến ngày 16/7/2021, tạm dừng các công việc không thật sự cần thiết để huy động toàn bộ lực lượng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên ở thôn, khu phố, Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng (kể cả bổ sung lực lượng cán bộ Đoàn cấp huyện cho cấp xã) để tham gia tổ chức rà soát 100% hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra, yêu cầu khai báo y tế đối với những người về/đến tỉnh từ các tỉnh, thành có dịch trong 21 ngày qua (nếu chưa thực hiện khai báo y tế) và thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ, phù hợp. Đề nghị các đơn vị chỉ đạo các cơ sở Đoàn khẩn trương, chủ động đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn về phương án triển khai và huy động toàn bộ lực lượng cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia thực hiện.

Đây là nội dung quan trọng, cấp bách. Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện ngay trong ngày 13/7/2021.


Các tin khác