Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

“Tuyến đường camera an ninh” - Sự chủ động của thế hệ thanh niên.

Trong những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đặc biệt ứng dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ 4.0 vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Đóng góp vào tinh thần chung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, tuổi trẻ Bình Thuận nói riêng với tinh thần xung kích tình nguyện, năng động, sáng tạo đã nhanh chóng triển khai thực hiện công trình “Tuyến đường camera an ninh” nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, các điểm đen về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Mô hình tuyến đường camera an ninh được triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tuyến đường camera an ninh – công tác triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Có thế nói mô hình camera an ninh đã được các cấp bộ ngành triển khai tại nhiều tuyến đường, khu vực trọng điểm, điểm đen về an ninh trật tự trên địa tỉnh, giúp làm rõ nhiều vụ việc phức tạp về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn xã hội. Mô hình đã và đang phát huy tác dụng, góp phần làm giảm các loại tội phạm trên địa bàn. Nhưng dường như với một địa phương có diện tích rộng như Bình Thuận thì hiện nay tại một số đơn vị vẫn còn tồn tại nhiều điểm đen về an ninh trật tự. Nhận thấy được vấn đề đó ngay trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, ngoài việc cụ thể hóa nội dung phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào các hoạt động có ý nghĩa thiết thực cụ thể như: xây dựng các tuyến đường hoa thanh niên, tuyến đường văn minh đô thị với tiêu chí “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, triển khai “Con đường bích họa”, “Ngày chủ nhật xanh”, ngày “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị”, xây dựng nông thôn mới,.. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai công trình “Tuyến đường camera an ninh” và xác định đó là 1 trong 12 chỉ tiêu trọng tâm của chiến dịch.

Ý nghĩa từ những “Tuyến đường camera an ninh”

Với tinh thần chủ động, xung kích, nhiệt tình công trình “Tuyến đường camera an ninh” đã được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. Đến nay, tuy chiến dịch mới diễn ra 1/3 chặng đường nhưng đã có 11 tuyến đường camera an ninh được lắp đặt tại các địa bàn có điểm nóng về an ninh trật tự, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, vượt hơn 50% chỉ tiêu mà Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đặt ra trong chiến dịch. Đó chính sự nỗ lực, cố gắng, đồng lòng đồng sức của tuổi trẻ Bình Thuận trong việc tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, các mắt camera được kết nối với máy chủ tại phòng làm việc của Công an xã, có cán bộ phụ trách theo dõi tình hình từ đó các vụ việc vi phạm nhanh chóng được phát hiện và kịp thời được xử lí. Trên các tuyến đường, khu vực lắp camera an ninh, tình hình an ninh, trật tự đã có sự chuyển biến tích cực, các camera an ninh sau khi được lắp đặt được coi là khắc tinh của tội phạm, đây đích thực là cánh tay nối dài của lực lượng công an giúp khám phá kịp thời các phạm pháp hình sự, các vụ gây rối trật tự, giúp quản lí tốt các địa bàn dân cư, tình hình trật tự, nâng cao an toàn tại các cổng trường. Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống camera an ninh còn tác động trực tiếp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông xây dựng nếp sống văn minh.

Cùng với công trình “Ánh sáng an ninh”; công trình “Tuyến đường văn minh” với tiêu chí “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”; công trình “Tuyến đường camera an ninh”  đã tạo nên bộ ba công trình hoàn hảo trong việc đảm bảo an toàn, giữ gìn trật tự,, xây dựng văn minh đô thị tại các tuyến đường, ngõ xóm. Qua đó càng khẳng định hơn sự nhiệt tình, xông xáo của tuổi trẻ Bình Thuận trong việc cùng các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt các phong trào, các hoạt động thi đua giúp xây dựng quê hương Bình Thuận trở nên thân thiện, an toàn, văn minh và phát triển.

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

“Tuyến đường camera an ninh” - Sự chủ động của thế hệ thanh niên.

Trong những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Đặc biệt ứng dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ 4.0 vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Đóng góp vào tinh thần chung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung, tuổi trẻ Bình Thuận nói riêng với tinh thần xung kích tình nguyện, năng động, sáng tạo đã nhanh chóng triển khai thực hiện công trình “Tuyến đường camera an ninh” nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm, các điểm đen về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Mô hình tuyến đường camera an ninh được triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tuyến đường camera an ninh – công tác triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Có thế nói mô hình camera an ninh đã được các cấp bộ ngành triển khai tại nhiều tuyến đường, khu vực trọng điểm, điểm đen về an ninh trật tự trên địa tỉnh, giúp làm rõ nhiều vụ việc phức tạp về trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn xã hội. Mô hình đã và đang phát huy tác dụng, góp phần làm giảm các loại tội phạm trên địa bàn. Nhưng dường như với một địa phương có diện tích rộng như Bình Thuận thì hiện nay tại một số đơn vị vẫn còn tồn tại nhiều điểm đen về an ninh trật tự. Nhận thấy được vấn đề đó ngay trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, ngoài việc cụ thể hóa nội dung phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào các hoạt động có ý nghĩa thiết thực cụ thể như: xây dựng các tuyến đường hoa thanh niên, tuyến đường văn minh đô thị với tiêu chí “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, triển khai “Con đường bích họa”, “Ngày chủ nhật xanh”, ngày “Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị”, xây dựng nông thôn mới,.. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai công trình “Tuyến đường camera an ninh” và xác định đó là 1 trong 12 chỉ tiêu trọng tâm của chiến dịch.

Ý nghĩa từ những “Tuyến đường camera an ninh”

Với tinh thần chủ động, xung kích, nhiệt tình công trình “Tuyến đường camera an ninh” đã được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021. Đến nay, tuy chiến dịch mới diễn ra 1/3 chặng đường nhưng đã có 11 tuyến đường camera an ninh được lắp đặt tại các địa bàn có điểm nóng về an ninh trật tự, tại các trường học trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, vượt hơn 50% chỉ tiêu mà Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đặt ra trong chiến dịch. Đó chính sự nỗ lực, cố gắng, đồng lòng đồng sức của tuổi trẻ Bình Thuận trong việc tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, các mắt camera được kết nối với máy chủ tại phòng làm việc của Công an xã, có cán bộ phụ trách theo dõi tình hình từ đó các vụ việc vi phạm nhanh chóng được phát hiện và kịp thời được xử lí. Trên các tuyến đường, khu vực lắp camera an ninh, tình hình an ninh, trật tự đã có sự chuyển biến tích cực, các camera an ninh sau khi được lắp đặt được coi là khắc tinh của tội phạm, đây đích thực là cánh tay nối dài của lực lượng công an giúp khám phá kịp thời các phạm pháp hình sự, các vụ gây rối trật tự, giúp quản lí tốt các địa bàn dân cư, tình hình trật tự, nâng cao an toàn tại các cổng trường. Bên cạnh đó, việc lắp đặt hệ thống camera an ninh còn tác động trực tiếp, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông xây dựng nếp sống văn minh.

Cùng với công trình “Ánh sáng an ninh”; công trình “Tuyến đường văn minh” với tiêu chí “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”; công trình “Tuyến đường camera an ninh”  đã tạo nên bộ ba công trình hoàn hảo trong việc đảm bảo an toàn, giữ gìn trật tự,, xây dựng văn minh đô thị tại các tuyến đường, ngõ xóm. Qua đó càng khẳng định hơn sự nhiệt tình, xông xáo của tuổi trẻ Bình Thuận trong việc cùng các ban ngành đoàn thể thực hiện tốt các phong trào, các hoạt động thi đua giúp xây dựng quê hương Bình Thuận trở nên thân thiện, an toàn, văn minh và phát triển.

 


Các tin khác