Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh Đoàn Bình Thuận ra mắt Bản tin Tình nguyện online năm 2021

Nhằm phản ánh những kết quả nổi bật của các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh trong triển khai các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ra mắt Bản tin tình nguyện Online và được đăng tải trên các trang thông tin của Đoàn quản lý. Bản tin được phát hành 05 số, bắt đầu từ 05/7 cho đến khi kết thúc chiến dịch.

Bản tin tình nguyện gồm các nội dung chính:

+ Công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động cao điểm trong Chiến dịch;

+ Cập nhật những thông tin hoạt động, mô hình tiêu biểu, nổi bật 01 Chương trình và 04 Chiến dịch của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

+ Kết quả nổi bật, mô hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

+ Các gương ĐVTN tiêu biểu trong Chiến dịch.

Bản tin Tình nguyện online là mô hình mới nhằm thay đổi hình thức tuyên truyền, để đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn nắm bắt được các thông tin về các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè một cách chuẩn xác và kịp thời nhất.

Quỳnh Trân - XDĐ


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tỉnh Đoàn Bình Thuận ra mắt Bản tin Tình nguyện online năm 2021

Nhằm phản ánh những kết quả nổi bật của các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh trong triển khai các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ra mắt Bản tin tình nguyện Online và được đăng tải trên các trang thông tin của Đoàn quản lý. Bản tin được phát hành 05 số, bắt đầu từ 05/7 cho đến khi kết thúc chiến dịch.

Bản tin tình nguyện gồm các nội dung chính:

+ Công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động cao điểm trong Chiến dịch;

+ Cập nhật những thông tin hoạt động, mô hình tiêu biểu, nổi bật 01 Chương trình và 04 Chiến dịch của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

+ Kết quả nổi bật, mô hình tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

+ Các gương ĐVTN tiêu biểu trong Chiến dịch.

Bản tin Tình nguyện online là mô hình mới nhằm thay đổi hình thức tuyên truyền, để đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn nắm bắt được các thông tin về các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè một cách chuẩn xác và kịp thời nhất.

Quỳnh Trân - XDĐ


Các tin khác