Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Sẽ cung cấp đầy đủ suất ăn cho nhân viên, bệnh nhân và thân nhân lưu trú

BTO- Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn số 2297/UBND-KGVXNV về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ 12 giờ ngày 24/6/2021. Theo đó, đã phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh 3 ngày và Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong 7 ngày. 

Trong thời gian này, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ suất ăn mỗi ngày 3 lần cho toàn bộ nhân viên, bệnh nhân, thân nhân đang lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế huyện Tuy Phong.

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị nhân viên, bệnh nhân, thân nhân đang lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế huyện Tuy Phong không nhận suất ăn từ bên ngoài để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN