Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Sẽ cung cấp đầy đủ suất ăn cho nhân viên, bệnh nhân và thân nhân lưu trú

BTO- Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn số 2297/UBND-KGVXNV về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ 12 giờ ngày 24/6/2021. Theo đó, đã phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh 3 ngày và Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong 7 ngày. 

Trong thời gian này, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ suất ăn mỗi ngày 3 lần cho toàn bộ nhân viên, bệnh nhân, thân nhân đang lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế huyện Tuy Phong.

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị nhân viên, bệnh nhân, thân nhân đang lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế huyện Tuy Phong không nhận suất ăn từ bên ngoài để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Sẽ cung cấp đầy đủ suất ăn cho nhân viên, bệnh nhân và thân nhân lưu trú

BTO- Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Công văn số 2297/UBND-KGVXNV về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từ 12 giờ ngày 24/6/2021. Theo đó, đã phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh 3 ngày và Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong 7 ngày. 

Trong thời gian này, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ suất ăn mỗi ngày 3 lần cho toàn bộ nhân viên, bệnh nhân, thân nhân đang lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế huyện Tuy Phong.

Do đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị nhân viên, bệnh nhân, thân nhân đang lưu trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế huyện Tuy Phong không nhận suất ăn từ bên ngoài để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.


Các tin khác