Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh đoàn Bình Thuận trao giải tuần 03 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021

Vòng thi trực tuyến Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021 do Trung ương Đoàn tổ chức từ ngày 17/5 đến ngày 27/6/2021.

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao tiền thưởng cho thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh Linh và thí sinh Lê Thị Thu Hồng là sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đạt số điểm lần lượt cao thứ Nhì và Ba tuần 03 của tỉnh Bình Thuận

Để động viên, khích lệ tinh thần sinh viên trong tỉnh tích cực tham gia cuộc thi đạt chất lượng, ngày 11/6/2021, tại cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận, đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã trao tiền thưởng cho thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh Linh và thí sinh Lê Thị Thu Hồng là sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đạt số điểm lần lượt cao thứ Nhì và Ba tuần 03 của tỉnh Bình Thuận tại Hội thi. Đối với thí sinh Trần Thị Bích Truyền, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã đạt số điểm cao Nhất tuần 03 của tỉnh Bình Thuận, vì các điều kiện hạn chế khách quan, đồng thời nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên chưa thể trao giải được, Tỉnh đoàn sẽ trao giải vào thời gian thích hợp khác.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ khen thưởng cho các thí sinh có điểm dự thi đạt kết quả cao nhất hằng tuần tại Hội thi.

Hội thi năm nay được diễn ra bằng hình thức thi trực tuyến. Có thể ở nhà, chỉ cần với chiếc điện thoại tải Ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” các bạn đã có thể thi ngay và luôn rồi. Đây là sân chơi thể hiện tài năng và trí tuệ dành cho bạn! Cùng tải App, tìm hiểu thể lệ và tham gia Hội thi nhé!


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tỉnh đoàn Bình Thuận trao giải tuần 03 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021

Vòng thi trực tuyến Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021 do Trung ương Đoàn tổ chức từ ngày 17/5 đến ngày 27/6/2021.

Đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao tiền thưởng cho thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh Linh và thí sinh Lê Thị Thu Hồng là sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đạt số điểm lần lượt cao thứ Nhì và Ba tuần 03 của tỉnh Bình Thuận

Để động viên, khích lệ tinh thần sinh viên trong tỉnh tích cực tham gia cuộc thi đạt chất lượng, ngày 11/6/2021, tại cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận, đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã trao tiền thưởng cho thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh Linh và thí sinh Lê Thị Thu Hồng là sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đạt số điểm lần lượt cao thứ Nhì và Ba tuần 03 của tỉnh Bình Thuận tại Hội thi. Đối với thí sinh Trần Thị Bích Truyền, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận đã đạt số điểm cao Nhất tuần 03 của tỉnh Bình Thuận, vì các điều kiện hạn chế khách quan, đồng thời nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên chưa thể trao giải được, Tỉnh đoàn sẽ trao giải vào thời gian thích hợp khác.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ khen thưởng cho các thí sinh có điểm dự thi đạt kết quả cao nhất hằng tuần tại Hội thi.

Hội thi năm nay được diễn ra bằng hình thức thi trực tuyến. Có thể ở nhà, chỉ cần với chiếc điện thoại tải Ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” các bạn đã có thể thi ngay và luôn rồi. Đây là sân chơi thể hiện tài năng và trí tuệ dành cho bạn! Cùng tải App, tìm hiểu thể lệ và tham gia Hội thi nhé!


Các tin khác