Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Cụm thi đua 01 của Tỉnh đoàn chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19

Để góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Thuận đã tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, trong đó có các đơn vị của cụm thi đua số 01: Thành đoàn Phan Thiết, huyện đoàn Phú Quý, Đoàn thanh niên Biên phòng tỉnh.

Chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, ĐTN Biên phòng tỉnh phối hợp cùng huyện đoàn Phú Quý tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Các đơn vị đã xung kích triển khai, thực hiện các hoạt động như:

Thăm hỏi, động viên và tặng quà tại tại các chốt kiểm soát dịch Covid – 19:

Thành đoàn Phan Thiết phối hợp với ĐTN Công an tỉnh thăm hỏi, động viên các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19:

Thành đoàn Phan Thiết

Triển khai các hoạt động phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí tại các khu vực công cộng, các cửa hàng kinh doanh:

Thành đoàn Phan Thiết

 

Thành đoàn Phan Thiết

 

Thành đoàn Phan Thiết

 

Chi đoàn đồn biên phòng CKC Phú Quý, ĐTN Biên phòng tỉnh

 Tổ chức đến tận nhà người dân và các khu vực công cộng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia cài đặt một số phần mềm (NCOVI. BLUEZONE .....) và khai báo y tế trên điện thoại thông minh:

Huyện đoàn Phú Quý

 

Huyện đoàn Phú Quý

 

Huyện đoàn Phú Quý

 

Huyện đoàn Phú Quý

 

Huyện đoàn Phú Quý

Thực hiện công tác phun hoá chất thanh trùng khử độc:

Đoàn thanh niên Biên phòng tỉnh

 Tổ chức cho người dân cam kết thực hiện phòng chống Covid-19:

Chi đoàn đồn biên phòng CKC Phú Quý, ĐTN Biên phòng tỉnh

 

Chi đoàn đồn biên phòng CKC Phú Quý, ĐTN Biên phòng tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Phú Quý

 

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay thì những hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ công tác phòng chống dịch như thế này là thực sự cần thiết. Các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên cũng thực hiện quy tắc 5K để chung tay đẩy lùi Covid-19 nhé!


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Cụm thi đua 01 của Tỉnh đoàn chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19

Để góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bình Thuận đã tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, trong đó có các đơn vị của cụm thi đua số 01: Thành đoàn Phan Thiết, huyện đoàn Phú Quý, Đoàn thanh niên Biên phòng tỉnh.

Chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý, ĐTN Biên phòng tỉnh phối hợp cùng huyện đoàn Phú Quý tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19

Các đơn vị đã xung kích triển khai, thực hiện các hoạt động như:

Thăm hỏi, động viên và tặng quà tại tại các chốt kiểm soát dịch Covid – 19:

Thành đoàn Phan Thiết phối hợp với ĐTN Công an tỉnh thăm hỏi, động viên các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19:

Thành đoàn Phan Thiết

Triển khai các hoạt động phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí tại các khu vực công cộng, các cửa hàng kinh doanh:

Thành đoàn Phan Thiết

 

Thành đoàn Phan Thiết

 

Thành đoàn Phan Thiết

 

Chi đoàn đồn biên phòng CKC Phú Quý, ĐTN Biên phòng tỉnh

 Tổ chức đến tận nhà người dân và các khu vực công cộng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia cài đặt một số phần mềm (NCOVI. BLUEZONE .....) và khai báo y tế trên điện thoại thông minh:

Huyện đoàn Phú Quý

 

Huyện đoàn Phú Quý

 

Huyện đoàn Phú Quý

 

Huyện đoàn Phú Quý

 

Huyện đoàn Phú Quý

Thực hiện công tác phun hoá chất thanh trùng khử độc:

Đoàn thanh niên Biên phòng tỉnh

 Tổ chức cho người dân cam kết thực hiện phòng chống Covid-19:

Chi đoàn đồn biên phòng CKC Phú Quý, ĐTN Biên phòng tỉnh

 

Chi đoàn đồn biên phòng CKC Phú Quý, ĐTN Biên phòng tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Phú Quý

 

Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay thì những hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ công tác phòng chống dịch như thế này là thực sự cần thiết. Các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên cũng thực hiện quy tắc 5K để chung tay đẩy lùi Covid-19 nhé!


Các tin khác