Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Với phương châm hành động “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện đến nay, đông đảo cán bộ, ĐVTN trên địa bàn các huyện Hàm Tân, La Gi đã tham gia tích cực, phát huy sức trẻ, xung kích trong nhiều nội dung hoạt động; đi từng ngõ, gõ từng nhà để đo thân nhiệt cho từng hộ gia đình; đo thân nhiệt và kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào tại địa phương. 

 

Qua đó, đã lan tỏa thông điệp cống hiến sức trẻ trên những tuyến đầu chống dịch; sắc áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ đã trở thành hình ảnh đẹp của tinh thần xung kích, chung sức vì cộng đồng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN XUNG KÍCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Với phương châm hành động “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện đến nay, đông đảo cán bộ, ĐVTN trên địa bàn các huyện Hàm Tân, La Gi đã tham gia tích cực, phát huy sức trẻ, xung kích trong nhiều nội dung hoạt động; đi từng ngõ, gõ từng nhà để đo thân nhiệt cho từng hộ gia đình; đo thân nhiệt và kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào tại địa phương. 

 

Qua đó, đã lan tỏa thông điệp cống hiến sức trẻ trên những tuyến đầu chống dịch; sắc áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ đã trở thành hình ảnh đẹp của tinh thần xung kích, chung sức vì cộng đồng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

 


Các tin khác