Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuổi trẻ Cụm 4 chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tuổi trẻ cụm 4 gồm huyện đoàn Tuy Phong, huyện đoàn Bắc Bình, huyện đoàn Hàm Thuận Bắc, Đoàn Công an tỉnh, Đoàn trường Đại học Phan Thiết đã và đang triển khai nhiều hoạt động hết sức thiết thực nhằm chung tay cùng người dân, cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như: tuyên truyền, định hướng thông tin trong thanh thiếu niên và nhân dân trước tình hình dịch bệnh qua nhiều kênh phong phú, đặc biệt phát huy vai trò, hiệu quả của mạng xã hội; kết nối, huy động các nguồn lực xã hội, phát miễn phí khẩu trang đạt chuẩn, nước rửa tay kháng khuẩn và tờ rơi tuyên truyền…

Trong thời gian tới, tuổi trẻ cụm 4 sẽ tiếp tục tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Tập trung sử dụng mạng xã hội của tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị để thường xuyên tuyên truyền, cập nhật liên tục, chính xác, đầy đủ diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh giúp nhân dân hiểu và nâng cao ý thức về phòng, chống dịch Covid-19; tạo tinh thần lạc quan, tin tưởng trong toàn xã hội.

* Một số hình ảnh hoạt động của Cụm 4:

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tuổi trẻ Cụm 4 chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tuổi trẻ cụm 4 gồm huyện đoàn Tuy Phong, huyện đoàn Bắc Bình, huyện đoàn Hàm Thuận Bắc, Đoàn Công an tỉnh, Đoàn trường Đại học Phan Thiết đã và đang triển khai nhiều hoạt động hết sức thiết thực nhằm chung tay cùng người dân, cộng đồng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng chống dịch Covid-19, cụ thể như: tuyên truyền, định hướng thông tin trong thanh thiếu niên và nhân dân trước tình hình dịch bệnh qua nhiều kênh phong phú, đặc biệt phát huy vai trò, hiệu quả của mạng xã hội; kết nối, huy động các nguồn lực xã hội, phát miễn phí khẩu trang đạt chuẩn, nước rửa tay kháng khuẩn và tờ rơi tuyên truyền…

Trong thời gian tới, tuổi trẻ cụm 4 sẽ tiếp tục tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Tập trung sử dụng mạng xã hội của tổ chức Đoàn tại địa phương, đơn vị để thường xuyên tuyên truyền, cập nhật liên tục, chính xác, đầy đủ diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh giúp nhân dân hiểu và nâng cao ý thức về phòng, chống dịch Covid-19; tạo tinh thần lạc quan, tin tưởng trong toàn xã hội.

* Một số hình ảnh hoạt động của Cụm 4:

 


Các tin khác