Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022

Sáng ngày 05/6/2021, tại phòng họp trực tuyến Trung tâm VNPT tỉnh Bình Thuận thừa ủy quyền Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với các chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao quyết định bổ nhiệm và đồng chí Nguyễn Quốc Huy - uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí tân Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Theo đó, đồng chí Trương Minh Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn và đồng chí Thái Thành Bi - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Tóm tắt quá trình công tác đồng chí Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Tháng 6/2009 - 01/2014: Chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn

- Tháng 02/2014 - 09/2015: Chuyên viên ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- Tháng 10/2015 -11/2017: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- Tháng 01/2016 - 10/2017: Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2012-2017, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- Tháng 10/2017 - 11/2017: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2017-2022, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- Tháng 12/2017 đến 5/2021: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2017-2022, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.

- Từ ngày 02/6/2021: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

 

Tóm tắt quá trình công tác đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Tháng 9/2011 - 8/2016: Giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất tại trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

- Tháng 3/2015: Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

- Tháng 9/2016 -10/2016: Chuyên viên Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn Bình Thuận

- Tháng 10/2016 - 02/2017: Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn Bình Thuận

- Tháng 3/2017 - 12/2018: Phó trưởng Ban Thanh niên nông thôn công nhân, viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn Bình Thuận

- Tháng 10/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Tháng 01/2019 - 18/8/2019: Phó chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Bình Thuận

- ngày 19/8/2019 – 30/9/2020: Phó trưởng Ban Xây dựng đoàn Tỉnh đoàn Bình Thuận

- Từ ngày 01/10/2020: Trưởng Ban Xây dựng đoàn Tỉnh đoàn Bình Thuận

- Từ tháng 01/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Từ ngày 02/6/2021: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Quỳnh Trân - Ban Xây dựng đoàn


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN KHOÁ XII, NHIỆM KỲ 2017-2022

Sáng ngày 05/6/2021, tại phòng họp trực tuyến Trung tâm VNPT tỉnh Bình Thuận thừa ủy quyền Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với các chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Lâm Hồng Tuyên - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao quyết định bổ nhiệm và đồng chí Nguyễn Quốc Huy - uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí tân Phó Bí thư Tỉnh đoàn

Theo đó, đồng chí Trương Minh Quang - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn và đồng chí Thái Thành Bi - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đoàn Tỉnh đoàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Tóm tắt quá trình công tác đồng chí Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Tháng 6/2009 - 01/2014: Chuyên viên Văn phòng Tỉnh đoàn

- Tháng 02/2014 - 09/2015: Chuyên viên ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- Tháng 10/2015 -11/2017: Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- Tháng 01/2016 - 10/2017: Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2012-2017, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- Tháng 10/2017 - 11/2017: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2017-2022, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

- Tháng 12/2017 đến 5/2021: Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2017-2022, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn.

- Từ ngày 02/6/2021: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

 

Tóm tắt quá trình công tác đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Tháng 9/2011 - 8/2016: Giáo viên giảng dạy môn giáo dục thể chất tại trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

- Tháng 3/2015: Phó Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

- Tháng 9/2016 -10/2016: Chuyên viên Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn Bình Thuận

- Tháng 10/2016 - 02/2017: Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn Bình Thuận

- Tháng 3/2017 - 12/2018: Phó trưởng Ban Thanh niên nông thôn công nhân, viên chức và Đô thị Tỉnh đoàn Bình Thuận

- Tháng 10/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Tháng 01/2019 - 18/8/2019: Phó chánh Văn phòng Tỉnh đoàn Bình Thuận

- ngày 19/8/2019 – 30/9/2020: Phó trưởng Ban Xây dựng đoàn Tỉnh đoàn Bình Thuận

- Từ ngày 01/10/2020: Trưởng Ban Xây dựng đoàn Tỉnh đoàn Bình Thuận

- Từ tháng 01/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Từ ngày 02/6/2021: Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Quỳnh Trân - Ban Xây dựng đoàn


Các tin khác