Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh đoàn Bình Thuận trao giải tuần 02 Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021

Vòng thi trực tuyến Hội thi Olymic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021 do Trung ương Đoàn tổ chức từ ngày 17/5 đến ngày 27/6/2021.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao tiền thưởng cho thí sinh Lê Thị Thu Hồng, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đạt số điểm cao thứ Nhì tuần 02 của tỉnh Bình Thuận tại Hội thi.

Để động viên, khích lệ tinh thần sinh viên trong tỉnh tích cực tham gia cuộc thi đạt chất lượng, ngày 02/6/2021, tại cơ quan Tỉnh đoàn Bình Thuận, đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã trao tiền thưởng cho thí sinh Lê Thị Thu Hồng, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đạt số điểm cao thứ Nhì tuần 02 của tỉnh Bình Thuận tại Hội thi.

Đối với thí sinh Lê Thị Thi, sinh viên trường Đại học Phan Thiết đã đạt số điểm cao Nhất tuần 02 và thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh Linh, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã đạt số điểm cao thứ Ba tuần 02 của tỉnh Bình Thuận, vì các điều kiện hạn chế khách quan, đồng thời nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên chưa thể trao giải được, Tỉnh đoàn sẽ trao giải vào thời gian thích hợp khác.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ khen thưởng cho các thí sinh có điểm dự thi đạt kết quả cao nhất hằng tuần tại Hội thi.


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN