Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận: Chăm sóc, giáo dục tốt thiếu nhi là làm theo lời Bác

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/1969, ba tháng trước lúc đi xa, Bác Hồ viết bài trên báo Nhân Dân khẳng định “chăm sóc và giáo dục các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”, và kêu gọi “Vì tương lai con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc, giáo dục các cháu bé cho tốt” và nội dung này Bác cũng không quên đưa vào di chúc của mình.

Trong mỗi giai đoạn của cách mạng cũng như của cuộc đời đầy cống hiến và hy sinh của mình, trẻ em luôn là lớp "công dân đặc biệt" được Hồ Chí Minh dành sự quan tâm sâu sát. Chăm lo cho thế hệ trẻ, cho trẻ em thể hiện trong phong cách sống, trong đạo đức, trong tầm nhìn chiến lược và khoa học của Người. Người đã đặt niềm tin yêu vào những chủ nhân tương lai của đất nước, rằng: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

Thực hiện ý nguyện của Bác dành cho thiếu nhiên, nhi đồng, tại Bình Thuận, trong những năm qua, cùng với các cấp, các ngành, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội các cấp trong phạm vi toàn tỉnh luôn chú trọng công tác chăm sóc giáo dục, thiếu nhiên nhi đồng. Theo đó các cấp bộ Đoàn, Đội  phát động mạnh mẽ phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy". Nhiều hoạt động, phong trào với cách làm sáng tạo đã được các đơn vị chủ động, cụ thể hóa thành các phần việc ý nghĩa với nhiều cách làm sáng tạo và bước đầu tạo được chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống, được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội ghi nhận, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia như: mô hình "Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo", "Em yêu khoa học", "Chúng em đến với địa chỉ đỏ"... Công tác phối hợp, vận động nguồn lực hỗ trợ công tác Đội phong trào thiếu nhi và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng từng bước được mở rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Các cấp bộ Đội có sự chủ động hơn trong vận động nguồn lực, đồng hành cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi, ngôi nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi. Quan tâm phối hợp, tham mưu xây dựng, thực hiện cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Thực hiện rõ nét vai trò đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em...

Hôm nay, ngày 1/6, ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày Tết của thiếu nhi, lời Bác dặn lại vang lên như nhắc nhủ mọi người “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy chăm sóc giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ... Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”.

Nhớ lời Bác, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi chính là đã làm theo lời Bác dặn.

Diệu Thư


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận: Chăm sóc, giáo dục tốt thiếu nhi là làm theo lời Bác

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/1969, ba tháng trước lúc đi xa, Bác Hồ viết bài trên báo Nhân Dân khẳng định “chăm sóc và giáo dục các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ”, và kêu gọi “Vì tương lai con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc, giáo dục các cháu bé cho tốt” và nội dung này Bác cũng không quên đưa vào di chúc của mình.

Trong mỗi giai đoạn của cách mạng cũng như của cuộc đời đầy cống hiến và hy sinh của mình, trẻ em luôn là lớp "công dân đặc biệt" được Hồ Chí Minh dành sự quan tâm sâu sát. Chăm lo cho thế hệ trẻ, cho trẻ em thể hiện trong phong cách sống, trong đạo đức, trong tầm nhìn chiến lược và khoa học của Người. Người đã đặt niềm tin yêu vào những chủ nhân tương lai của đất nước, rằng: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”.

Thực hiện ý nguyện của Bác dành cho thiếu nhiên, nhi đồng, tại Bình Thuận, trong những năm qua, cùng với các cấp, các ngành, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội các cấp trong phạm vi toàn tỉnh luôn chú trọng công tác chăm sóc giáo dục, thiếu nhiên nhi đồng. Theo đó các cấp bộ Đoàn, Đội  phát động mạnh mẽ phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy". Nhiều hoạt động, phong trào với cách làm sáng tạo đã được các đơn vị chủ động, cụ thể hóa thành các phần việc ý nghĩa với nhiều cách làm sáng tạo và bước đầu tạo được chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống, được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội ghi nhận, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia như: mô hình "Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo", "Em yêu khoa học", "Chúng em đến với địa chỉ đỏ"... Công tác phối hợp, vận động nguồn lực hỗ trợ công tác Đội phong trào thiếu nhi và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng từng bước được mở rộng, đem lại hiệu quả thiết thực. Các cấp bộ Đội có sự chủ động hơn trong vận động nguồn lực, đồng hành cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi, ngôi nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi. Quan tâm phối hợp, tham mưu xây dựng, thực hiện cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Thực hiện rõ nét vai trò đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em...

Hôm nay, ngày 1/6, ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày Tết của thiếu nhi, lời Bác dặn lại vang lên như nhắc nhủ mọi người “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy chăm sóc giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ... Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”.

Nhớ lời Bác, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi chính là đã làm theo lời Bác dặn.

Diệu Thư


Các tin khác