Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN SÔI NỔI THAM GIA NGÀY HỘI BẦU CỬ TOÀN DÂN 23/5/2021

Hoà trong không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử toàn dân, cử tri trẻ toàn tỉnh Bình Thuận đồng loạt đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận tham gia bầu cử tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tại các điểm bầu cử trong toàn tỉnh, các cấp bộ đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia bầu cử tập trung, mặc áo thanh niên Việt Nam, đảm bảo đeo khẩu trang y tế và giãn cách khi đi bầu cử, chia sẻ hình ảnh tham gia bầu cử trên mạng xã hội góp phần lan tỏa không khí tươi vui, phấn khởi của ngày hội non sông.

Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ công tác bầu cử tại các địa phương

Các cấp bộ Đoàn cũng đã tổ chức thành lập các đội, nhóm tình nguyện giúp đỡ bà con nhân dân hiểu và nắm rõ quy trình bầu cử, phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ đưa đón người già, người khuyết tật đi tham gia bầu cử, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con nhân dân các địa phương.

Cử tri mặc trang phục truyền thống tham gia bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đồng thời là dịp để cử tri toàn tỉnh phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Thành Bi - XDĐ


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

TUỔI TRẺ BÌNH THUẬN SÔI NỔI THAM GIA NGÀY HỘI BẦU CỬ TOÀN DÂN 23/5/2021

Hoà trong không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử toàn dân, cử tri trẻ toàn tỉnh Bình Thuận đồng loạt đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận tham gia bầu cử tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tại các điểm bầu cử trong toàn tỉnh, các cấp bộ đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia bầu cử tập trung, mặc áo thanh niên Việt Nam, đảm bảo đeo khẩu trang y tế và giãn cách khi đi bầu cử, chia sẻ hình ảnh tham gia bầu cử trên mạng xã hội góp phần lan tỏa không khí tươi vui, phấn khởi của ngày hội non sông.

Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ công tác bầu cử tại các địa phương

Các cấp bộ Đoàn cũng đã tổ chức thành lập các đội, nhóm tình nguyện giúp đỡ bà con nhân dân hiểu và nắm rõ quy trình bầu cử, phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ đưa đón người già, người khuyết tật đi tham gia bầu cử, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà con nhân dân các địa phương.

Cử tri mặc trang phục truyền thống tham gia bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đồng thời là dịp để cử tri toàn tỉnh phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Thành Bi - XDĐ


Các tin khác