Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Bình Thuận: sôi nổi các hoạt động của tuổi trẻ hướng về Ngày bầu cử

Hướng tới ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều ngày qua, tuổi trẻ trong toàn tỉnh sôi nổi hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền và chào mừng cuộc bầu cử được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn trong tỉnh phát động.

 

Xác định mỗi đoàn viên thanh niên phải là một cử tri gương mẫu, là tuyên truyền viên tích cực tham gia vận động, phục vụ bầu cử tại địa phương, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về mục đích, tầm quan trọng của việc bầu cử. Theo đó, các kênh thông tin của Đoàn đã đăng tải, giới thiệu các nội dung về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử từ đó tự giác, tích cực chủ động tham gia cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn làm tốt công tác tham mưu, tham gia hiệp thương, đảm bảo cơ cấu đại biểu trẻ tham gia ứng cử HĐND các cấp; tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các sân chơi kiến thức cho đoàn viên thanh niên như: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” do Bộ Tư pháp tổ chức; Tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cử tri đủ 18 tuổi lần đầu đi bầu cử; tổ chức online chương trình “Khi tôi 18”, “Cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu”; tổ chức chương trình toạ đàm, sinh hoạt online với chủ đề “Lá phiếu bầu cử và trách nhiệm của cử tri trẻ là sinh viên”; diễu hành tuyên truyền trực quan bằng xe loa lưu động, treo poster, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền; triển khai Tuần cao điểm tuyên truyền, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong học sinh sinh viên (từ ngày 17-23/5/2021);...

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực tham gia các công trình, phần việc thanh niên hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, như: khánh thành Công trình thanh niên Điểm trường học La Bá 1, thôn La Bá, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác – Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; trao tặng sân chơi cho thiếu nhi; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó…

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Với những hoạt động thiết thực, cụ thể trên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thể hiện rõ vai trò xung kích, giúp đoàn viên, thanh niên và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, chủ động tham gia thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ công dân, góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Bình Thuận: sôi nổi các hoạt động của tuổi trẻ hướng về Ngày bầu cử

Hướng tới ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, nhiều ngày qua, tuổi trẻ trong toàn tỉnh sôi nổi hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền và chào mừng cuộc bầu cử được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn trong tỉnh phát động.

 

Xác định mỗi đoàn viên thanh niên phải là một cử tri gương mẫu, là tuyên truyền viên tích cực tham gia vận động, phục vụ bầu cử tại địa phương, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với mục đích nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về mục đích, tầm quan trọng của việc bầu cử. Theo đó, các kênh thông tin của Đoàn đã đăng tải, giới thiệu các nội dung về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử từ đó tự giác, tích cực chủ động tham gia cuộc bầu cử. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn làm tốt công tác tham mưu, tham gia hiệp thương, đảm bảo cơ cấu đại biểu trẻ tham gia ứng cử HĐND các cấp; tổ chức tuyên truyền lồng ghép qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các sân chơi kiến thức cho đoàn viên thanh niên như: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” do Bộ Tư pháp tổ chức; Tổ chức tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho cử tri đủ 18 tuổi lần đầu đi bầu cử; tổ chức online chương trình “Khi tôi 18”, “Cử tri trẻ lần đầu đi bỏ phiếu”; tổ chức chương trình toạ đàm, sinh hoạt online với chủ đề “Lá phiếu bầu cử và trách nhiệm của cử tri trẻ là sinh viên”; diễu hành tuyên truyền trực quan bằng xe loa lưu động, treo poster, khẩu hiệu, phát tờ rơi tuyên truyền; triển khai Tuần cao điểm tuyên truyền, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong học sinh sinh viên (từ ngày 17-23/5/2021);...

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực tham gia các công trình, phần việc thanh niên hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, như: khánh thành Công trình thanh niên Điểm trường học La Bá 1, thôn La Bá, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác – Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; trao tặng sân chơi cho thiếu nhi; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó…

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần. Với những hoạt động thiết thực, cụ thể trên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thể hiện rõ vai trò xung kích, giúp đoàn viên, thanh niên và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, chủ động tham gia thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ công dân, góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Các tin khác