Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức cuộc thi “Ý tưởng xanh” năm 2021

Nhằm tạo ra một sân chơi sáng tạo cho học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về phát triển bền vững các vấn đề về môi trường, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo cho học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi Ý tưởng xanh với chủ đề “Sống xanh” - là cuộc thi ý tưởng sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo về bảo vệ môi trường trong khối học sinh Trung học phổ thông và sinh viên Đại học, Cao đẳng trên toàn tỉnh.

Cuộc thi năm nay được tổ chức tập trung vào các nội dung chính như: tiết kiệm năng lượng; sản phẩm thân thiện với môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; tái chế, xử lý rác thải, nước thải, khí thải; giải pháp về mặt chính sách, giáo dục tài nguyên, môi trường; ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên, môi trường; khởi nghiệp trong công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững.

Tham gia cuộc thi có 32 sản phẩm đến từ 32 trường THPT, các trường Đại học cao đẳng trong toàn tỉnh. Ban Tổ chức cuộc thi đặt tiêu chí đánh giá, chấm điểm các sản phẩm dự thi bắt buộc phải có tính mới, sáng tạo và có khả năng áp dụng vào cuộc sống cộng đồng. Kết thúc cuộc thi, Ban Giám khảo đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba:

- Giải nhất thuộc về trường THPT Nguyễn Văn Linh, huyện Hàm Thuận Bắc.

- Đồng giải nhì thuộc về trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Bắc Bình và trường THPT Tánh Linh, huyện Tánh Linh.

- Đồng giải ba thuộc về trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Tánh Linh và trường THPT Đức Linh, huyện Đức Linh.

* Một số mô hình tham gia cuộc thi:

Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.Tìm kiếm các ý tưởng hiệu quả để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trong thời gian tới. Các sản phầm đạt giải là nguồn tư liệu quý giá cho việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, tạo ra các mô hình được áp dụng rộng rãi và đặc biệt là nâng cao năng lực, nhận thức cho thế hệ trẻ trong công tác bảo vệ môi trường.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức cuộc thi “Ý tưởng xanh” năm 2021

Nhằm tạo ra một sân chơi sáng tạo cho học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về phát triển bền vững các vấn đề về môi trường, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo cho học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi Ý tưởng xanh với chủ đề “Sống xanh” - là cuộc thi ý tưởng sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo về bảo vệ môi trường trong khối học sinh Trung học phổ thông và sinh viên Đại học, Cao đẳng trên toàn tỉnh.

Cuộc thi năm nay được tổ chức tập trung vào các nội dung chính như: tiết kiệm năng lượng; sản phẩm thân thiện với môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; tái chế, xử lý rác thải, nước thải, khí thải; giải pháp về mặt chính sách, giáo dục tài nguyên, môi trường; ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý tài nguyên, môi trường; khởi nghiệp trong công tác bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển bền vững.

Tham gia cuộc thi có 32 sản phẩm đến từ 32 trường THPT, các trường Đại học cao đẳng trong toàn tỉnh. Ban Tổ chức cuộc thi đặt tiêu chí đánh giá, chấm điểm các sản phẩm dự thi bắt buộc phải có tính mới, sáng tạo và có khả năng áp dụng vào cuộc sống cộng đồng. Kết thúc cuộc thi, Ban Giám khảo đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba:

- Giải nhất thuộc về trường THPT Nguyễn Văn Linh, huyện Hàm Thuận Bắc.

- Đồng giải nhì thuộc về trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Bắc Bình và trường THPT Tánh Linh, huyện Tánh Linh.

- Đồng giải ba thuộc về trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, huyện Tánh Linh và trường THPT Đức Linh, huyện Đức Linh.

* Một số mô hình tham gia cuộc thi:

Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.Tìm kiếm các ý tưởng hiệu quả để thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ môi trong thời gian tới. Các sản phầm đạt giải là nguồn tư liệu quý giá cho việc tuyên truyền bảo vệ môi trường, tạo ra các mô hình được áp dụng rộng rãi và đặc biệt là nâng cao năng lực, nhận thức cho thế hệ trẻ trong công tác bảo vệ môi trường.


Các tin khác