Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Infographic Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021

Đến hẹn lại lên, sau một khoảng thời gian dài thì CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ đã trở lại rồi đây

Đến hẹn lại lên, sau một khoảng thời gian dài thì CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ đã trở lại rồi đây.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 sẽ diễn ra từ ngày ⓪①/⑥ đến ngày đến ngày ③①/⑧/②⓪②①.

Đây là dịp mà tất cả cán bộ Đoàn, đoàn viên, Hội viên, thanh niên chúng ta cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết để góp một phần công sức nhỏ của mình làm những việc có ích cho cộng đồng và xã hội.

Không chỉ vậy, đây còn là cơ hội để chúng ta phát triển bản thân, rèn luyện những kỹ năng mềm, có thêm những người bạn mới, trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa và có được những hành trang quý báu theo chúng ta đến mãi sau này.

Hãy cùng chờ đón CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2021 nhé!

Kèm theo đó là nhớ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

---

#TinhdoanBinhThuan #chiendichhe2021 #doantncshochiminh

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TỈNH BÌNHTHUẬN CHIẾNDỊCH Phankniêninknguyjnhe2021 tình bản Chiến dịch Sửa km, làm đường đường niên minh tuyến đường camera mớ»i nhất 45.000 xanh Xây mới iên nghĩa, khăn quàng tượng đoàn viên khó khăn dựng xuất tưởng, sáng kiến hướng nghiệp đoàn 20.000 đoàn thanh 2.000 thức nghiệp cho niên; trợ nghiệp thanh nghiệp, đoàn giới thiệu đoàn phấn đấu nạp nớit đoàn cho đảng viên thường chức hoạt động sạch địa biến đua chức cấp nhất 01 tạicos #TinhdoanBinhThuan'

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Infographic Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021

Đến hẹn lại lên, sau một khoảng thời gian dài thì CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ đã trở lại rồi đây

Đến hẹn lại lên, sau một khoảng thời gian dài thì CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ đã trở lại rồi đây.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 sẽ diễn ra từ ngày ⓪①/⑥ đến ngày đến ngày ③①/⑧/②⓪②①.

Đây là dịp mà tất cả cán bộ Đoàn, đoàn viên, Hội viên, thanh niên chúng ta cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết để góp một phần công sức nhỏ của mình làm những việc có ích cho cộng đồng và xã hội.

Không chỉ vậy, đây còn là cơ hội để chúng ta phát triển bản thân, rèn luyện những kỹ năng mềm, có thêm những người bạn mới, trải nghiệm những hoạt động ý nghĩa và có được những hành trang quý báu theo chúng ta đến mãi sau này.

Hãy cùng chờ đón CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2021 nhé!

Kèm theo đó là nhớ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

---

#TinhdoanBinhThuan #chiendichhe2021 #doantncshochiminh

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TỈNH BÌNHTHUẬN CHIẾNDỊCH Phankniêninknguyjnhe2021 tình bản Chiến dịch Sửa km, làm đường đường niên minh tuyến đường camera mớ»i nhất 45.000 xanh Xây mới iên nghĩa, khăn quàng tượng đoàn viên khó khăn dựng xuất tưởng, sáng kiến hướng nghiệp đoàn 20.000 đoàn thanh 2.000 thức nghiệp cho niên; trợ nghiệp thanh nghiệp, đoàn giới thiệu đoàn phấn đấu nạp nớit đoàn cho đảng viên thường chức hoạt động sạch địa biến đua chức cấp nhất 01 tạicos #TinhdoanBinhThuan'

 


Các tin khác