Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Chi đoàn Tỉnh đoàn: kế thừa truyền thống, phát huy tinh thần tháng Thanh niên 2021

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyên của tuổi trẻ, đoàn viên chi đoàn Tỉnh đoàn đã ra sức triển khai nhiều phần việc tích cực trong Tháng thanh niên 2021 vừa qua.

 

 

Bên cạnh công tác chuyên môn về lĩnh vực phong trào đoàn, đoàn viên chi đoàn năng nổ tham gia các hoạt động của chi đoàn, xem như một môi trường rèn luyện, cọ sát thực tế với các hoạt động gắn liền với thực tiễn.

Trong Tháng thanh niên 2021, chi đoàn tỉnh đoàn đã tập trung vào các phần việc thiết thực, tích cực thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đặt biệc tập trung vào các nội dung về an sinh xã hội, chăm sóc thiếu nhi. Theo đó, với tinh thần tương thân tương ái, đoàn viên chi đoàn đã trao tặng 100 chiếc giường cho trẻ em vùng cao xã La Dạ. Đây là một trong những chương trình mà Chi đoàn xem như nhiệm vụ trọng tâm hằng, thể hiện sự quan tâm đến lớp thiếu nhi, đàn em thân yêu.

Bên cạnh đó, với sự năng nổ của tuổi trẻ, đoàn viên chi đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường cùng với đoàn viên và nhân dân các địa phương. Tháng 3/2021, chi đoàn tỉnh đoàn phối hợp với các cơ sở đoàn khác, ra quân dọn dẹp kênh mương, tập hợp đoàn kết thanh niên cùng hoàn thành Công trình tuyến đường hoa thanh niên với các phần việc san lấp đất, trồng cây hoa trong lốp xe đã qua sử dụng, không chỉ tạo cảnh quan xanh, mát, đẹp mà còn tăng cường việc bảo vệ môi trường. Công trình được thực hiện với kinh phí 15 triệu đồng.

Để có thể tạo được sự đồng lòng, đoàn kết và nhiệt huyết đó trong tập thể đoàn viên chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn cũng đã quan tâm, nghiên cứu các phong trào, hoạt động phù hợp với tổ chức chi đoàn, đồng thời, tạo điều kiện để đoàn viên giao lưu, cùng phối hợp công việc với các đoàn viên thuộc các khối doanh nghiệp, địa phương. Qua đó, đoàn viên chi đoàn tỉnh đoàn sẽ bổ sung được nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực tế, vận dụng tốt và phù hợp vào công tác chuyên môn của mình.

Khép lại Tháng thanh niên 2021, chi đoàn tỉnh đoàn tiếp tục khẳng định sự sáng tạo, nhiệt huyết, xung kích thi đua xứng danh người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Vũ Thắng


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Chi đoàn Tỉnh đoàn: kế thừa truyền thống, phát huy tinh thần tháng Thanh niên 2021

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyên của tuổi trẻ, đoàn viên chi đoàn Tỉnh đoàn đã ra sức triển khai nhiều phần việc tích cực trong Tháng thanh niên 2021 vừa qua.

 

 

Bên cạnh công tác chuyên môn về lĩnh vực phong trào đoàn, đoàn viên chi đoàn năng nổ tham gia các hoạt động của chi đoàn, xem như một môi trường rèn luyện, cọ sát thực tế với các hoạt động gắn liền với thực tiễn.

Trong Tháng thanh niên 2021, chi đoàn tỉnh đoàn đã tập trung vào các phần việc thiết thực, tích cực thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đặt biệc tập trung vào các nội dung về an sinh xã hội, chăm sóc thiếu nhi. Theo đó, với tinh thần tương thân tương ái, đoàn viên chi đoàn đã trao tặng 100 chiếc giường cho trẻ em vùng cao xã La Dạ. Đây là một trong những chương trình mà Chi đoàn xem như nhiệm vụ trọng tâm hằng, thể hiện sự quan tâm đến lớp thiếu nhi, đàn em thân yêu.

Bên cạnh đó, với sự năng nổ của tuổi trẻ, đoàn viên chi đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường cùng với đoàn viên và nhân dân các địa phương. Tháng 3/2021, chi đoàn tỉnh đoàn phối hợp với các cơ sở đoàn khác, ra quân dọn dẹp kênh mương, tập hợp đoàn kết thanh niên cùng hoàn thành Công trình tuyến đường hoa thanh niên với các phần việc san lấp đất, trồng cây hoa trong lốp xe đã qua sử dụng, không chỉ tạo cảnh quan xanh, mát, đẹp mà còn tăng cường việc bảo vệ môi trường. Công trình được thực hiện với kinh phí 15 triệu đồng.

Để có thể tạo được sự đồng lòng, đoàn kết và nhiệt huyết đó trong tập thể đoàn viên chi đoàn, Ban Chấp hành chi đoàn cũng đã quan tâm, nghiên cứu các phong trào, hoạt động phù hợp với tổ chức chi đoàn, đồng thời, tạo điều kiện để đoàn viên giao lưu, cùng phối hợp công việc với các đoàn viên thuộc các khối doanh nghiệp, địa phương. Qua đó, đoàn viên chi đoàn tỉnh đoàn sẽ bổ sung được nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực tế, vận dụng tốt và phù hợp vào công tác chuyên môn của mình.

Khép lại Tháng thanh niên 2021, chi đoàn tỉnh đoàn tiếp tục khẳng định sự sáng tạo, nhiệt huyết, xung kích thi đua xứng danh người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

Vũ Thắng


Các tin khác