Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa của tuổi trẻ được triển khai rộng khắp trong 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 28/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2017. Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Tỉnh đoàn, Thường trực các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn.

Đ/c Dương Văn An - PBT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến và đạt kết quả tích cực, các chỉ tiêu đề ra trong năm được thực hiện cơ bản. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ của Đoàn, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội gắn với kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên được thực hiện thường xuyên. Các Công trình, phần việc thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được thực hiện tích cực ở từng cấp bộ Đoàn, hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai, qua đó tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Kết quả, các cấp bộ Đoàn đã Tham gia thực hiện bê tông hóa 10.544 m2 mặt đường, cứng hóa 15.275m2 mặt đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 18 và sửa chữa 07 nhà nhân ái, nhà văn hóa thôn; thực hiện; 08 công trình thủy lợi nhỏ, 21 công trình giao thông nông thôn, 28 công trình “Tuyến đường ánh sáng an ninh”; phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 30.435 lượt đoàn viên, thanh niên, giải quyết, giới thiệu việc làm cho 2.216 thanh niên,…. Bên cạnh đó, Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, phát triển đoàn viên, tạo nguồn bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; xây dựng “Hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới, giai đoạn 2015-2020”; công tác xây dựng tổ chức Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng thực hiện. Công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đoàn các cấp cơ bản đảm bảo theo quy trình, tiến độ, đến thời điểm hiện tại 100% các Đoàn cấp cơ sở đã tổ chức xong Đại hội, có 05/19 đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện.

 

Đ/c Tiêu Hồng Phúc- Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị

soket22864

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Bình Thuận sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát, bổ sung giải pháp để chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Thường vụ Tỉnh ủy giao và nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017; Tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022 đúng tiến độ; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017;  Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ;  Triển khai thực hiện đạt kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;  Tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nội dung của chương trình khởi nghiệp, đồng thời tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phục vụ công tác giáo dục, các hình thức tuyên truyền trực quan; mở rộng tuyên truyền trên mạng xã hội với hình thức phù hợp…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, bên cạnh triển khai các hoạt động phong trào, các cấp bộ Đoàn  cần tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó chú trọng đến nội dung, chương trình Đại hội trên cơ sở đúc kết những kinh nghiệm của những lần Đại hội ở cơ sở, quan tâm đến chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn nhiệm kỳ mới, đồng thời tăng cường các giải pháp để tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh, sao cho Đại hội thật sự là diễn đàn trí tuệ của tuổi trẻ, là nơi kết tinh những ý kiến tâm huyết, những giải pháp hữu hiệu cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn cần quan tâm hơn nữa đến công tác tư vấn, hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh niên, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và ý chí vươn lên làm giàu của từng thanh niên ở từng địa bàn, khu phố. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn có trình độ, kỹ năng, tâm huyết với phong trào công tác đoàn. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, phát triển đoàn viên mới, tạo nguồn bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm nhân sự dự kiến bầu vào các chức danh ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn  và Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN