Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Ngày 22/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn truyền thông về phòng, chống tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm cho hơn 100 đoàn viên của trường Cao đẳng Cộng đồng.

Tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS đang là hiểm họa đối với loài người nói chung và thanh niên nói riêng. Phòng ngừa, ngăn chặn sự lan rộng của đại dịch này là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức xã hội. Đảng, Nhà nước ta cũng đã ban hành Luật phòng, chống HIV/AIDS và xác định đây là cuộc đấu tranh quyết liệt, lâu dài, cần phát huy sức mạnh của toàn xã hội, trong đó đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng tình nguyện, xung kích quan trọng nhất.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên được nghe đồng chí Lê Trường Hải - Cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh tập huấn, tuyên truyền các nội dung về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội; giúp đỡ, cảm hóa người lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng; tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh ta; nguyên nhân lây nhiễm, cách phòng tránh cũng như những tiến bộ mới của y học trong công tác điều trị HIV/AIDS; các hình thức xử phạt các trường hợp mua, bán, môi giới mại dâm, chứa mại dâm… Đặc biệt là các chế độ, chính sách dành cho các đối tượng đã hoàn lương và có tiến bộ trong cuộc sống.

Thông qua tập huấn nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS. Qua đó, kịp thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giảm tỷ lệ phạm tội trong thanh thiếu niên, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

TỈNH ĐOÀN BÌNH THUẬN TỔ CHỨC TẬP HUẤN TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Ngày 22/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn truyền thông về phòng, chống tệ nạn xã hội, tệ nạn mại dâm cho hơn 100 đoàn viên của trường Cao đẳng Cộng đồng.

Tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS đang là hiểm họa đối với loài người nói chung và thanh niên nói riêng. Phòng ngừa, ngăn chặn sự lan rộng của đại dịch này là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức xã hội. Đảng, Nhà nước ta cũng đã ban hành Luật phòng, chống HIV/AIDS và xác định đây là cuộc đấu tranh quyết liệt, lâu dài, cần phát huy sức mạnh của toàn xã hội, trong đó đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng tình nguyện, xung kích quan trọng nhất.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên được nghe đồng chí Lê Trường Hải - Cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh tập huấn, tuyên truyền các nội dung về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội; giúp đỡ, cảm hóa người lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng; tình hình lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh ta; nguyên nhân lây nhiễm, cách phòng tránh cũng như những tiến bộ mới của y học trong công tác điều trị HIV/AIDS; các hình thức xử phạt các trường hợp mua, bán, môi giới mại dâm, chứa mại dâm… Đặc biệt là các chế độ, chính sách dành cho các đối tượng đã hoàn lương và có tiến bộ trong cuộc sống.

Thông qua tập huấn nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS. Qua đó, kịp thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia đấu tranh, phòng chống và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giảm tỷ lệ phạm tội trong thanh thiếu niên, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.


Các tin khác