Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuy Phong: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu năm 2020

Sáng ngày 20/12/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy Phong tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

 

 

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy Phong đã tổ chức đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Huyện ủy giao, tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã khen thưởng 6 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu, văn bản cho biết 'DOAN THANH NIEN CONG SAN CHI MINH HUYEN TUY PHONG HOI NGH! TONG KET G TAC DOAN NG TRAO THIEU NHI NAM 202 Tuy thang nam'

 

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu

 

 Dương Khắc Hùng - Huyện đoàn Tuy Phong -TVT

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Tuy Phong: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu năm 2020

Sáng ngày 20/12/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy Phong tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

 

 

Năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuy Phong đã tổ chức đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thường vụ Huyện ủy giao, tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã khen thưởng 6 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu, văn bản cho biết 'DOAN THANH NIEN CONG SAN CHI MINH HUYEN TUY PHONG HOI NGH! TONG KET G TAC DOAN NG TRAO THIEU NHI NAM 202 Tuy thang nam'

 

Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

Hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu

 

 Dương Khắc Hùng - Huyện đoàn Tuy Phong -TVT

 


Các tin khác