Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn trường CĐCĐ: thăm hỏi, tặng quà cho các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên công giáo

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, nhằm động viên, khích lệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh theo đạo Công giáo và đạo Tin lành đang học tập tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Liên Chi hội Hội Sinh viên đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên là công giáo.

 

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, nhằm động viên, khích lệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh theo đạo Công giáo và đạo Tin lành đang học tập tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Liên Chi hội Hội Sinh viên đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên là công giáo.

Tại các Khoa, BCH Đoàn khoa, Liên Chi hội Hội Sinh viên trường đã phối hợp cùng Lãnh đạo các Khoa đã tặng hoa, quà chúc mừng, đồng thời gửi lời chúc an lành, hạnh phúc tới gia đình các bạn sinh viên nhân dịp lễ Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới 2021, đồng thời động viên các bạn nỗ lực học tập, rèn luyện, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào do Nhà trường, các cấp Đoàn - Hội phát động, đoàn kết lương giáo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống "Tốt đời, đẹp đạo". "Kính chúa yêu nước".

Bên cạnh đó, cũng dịp này, Lãnh đạo các Khoa cũng như Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Hội Sinh viên cũng mong muốn thông qua các bạn sinh viên theo đạo Công giáo và Tin lành tuyên truyền, vận động người thân tổ chức các hoạt động chào mừng lễ Giáng sinh trang trọng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo an ninh trật tự; trong đó, chú trọng đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh tôn giáo và nắm bắt tình hình, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội liên quan đoàn viên, thanh niên tại Chi đoàn, Chi hội mình. Cùng với Nhà trường và các cấp bộ Đoàn, Hội xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn và cung ứng nguồn lao động có chất lượng cho xã hội.

bai-viet-22-01

bai-viet-22-02

bai-viet-22-03

 

Tiến Anh - Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - TVT


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

Đoàn trường CĐCĐ: thăm hỏi, tặng quà cho các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên công giáo

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, nhằm động viên, khích lệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh theo đạo Công giáo và đạo Tin lành đang học tập tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Liên Chi hội Hội Sinh viên đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên là công giáo.

 

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2020, nhằm động viên, khích lệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh theo đạo Công giáo và đạo Tin lành đang học tập tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Liên Chi hội Hội Sinh viên đã tổ chức gặp mặt, tặng quà cho các đoàn viên, thanh niên là công giáo.

Tại các Khoa, BCH Đoàn khoa, Liên Chi hội Hội Sinh viên trường đã phối hợp cùng Lãnh đạo các Khoa đã tặng hoa, quà chúc mừng, đồng thời gửi lời chúc an lành, hạnh phúc tới gia đình các bạn sinh viên nhân dịp lễ Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới 2021, đồng thời động viên các bạn nỗ lực học tập, rèn luyện, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào do Nhà trường, các cấp Đoàn - Hội phát động, đoàn kết lương giáo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống "Tốt đời, đẹp đạo". "Kính chúa yêu nước".

Bên cạnh đó, cũng dịp này, Lãnh đạo các Khoa cũng như Ban Chấp hành các Đoàn khoa, Hội Sinh viên cũng mong muốn thông qua các bạn sinh viên theo đạo Công giáo và Tin lành tuyên truyền, vận động người thân tổ chức các hoạt động chào mừng lễ Giáng sinh trang trọng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cũng như đảm bảo an ninh trật tự; trong đó, chú trọng đến công tác đoàn kết, tập hợp thanh tôn giáo và nắm bắt tình hình, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội liên quan đoàn viên, thanh niên tại Chi đoàn, Chi hội mình. Cùng với Nhà trường và các cấp bộ Đoàn, Hội xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn và cung ứng nguồn lao động có chất lượng cho xã hội.

bai-viet-22-01

bai-viet-22-02

bai-viet-22-03

 

Tiến Anh - Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận - TVT


Các tin khác