Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

La Gi - Ra mắt mô hình Tủ sách thanh niên lưu động

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, BTV Thị uỷ La Gi và UBND thị xã về việc phát triển văn hoá đọc sách trong đoàn viên, thanh niên, góp phần tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận tri thức nhân loại, tiến tới xây dựng xã hội học tập suốt đời. Sáng ngày 14/11/2020, Ban Thường vụ Thị đoàn ra mắt Tủ sách Thanh niên tại NewLand Coffee, số 102 đường Nguyễn Chí Thanh, xã Tân Bình, thị xã La Gi.

 

Với hơn 200 sách bao gồm các thể loại kỹ năng sống, văn hoá - ứng xử, tiểu tuyết, tâm lý, truyện ngắn... Thị đoàn La Gi hi vọng Tủ sách Thanh niên sẽ phát triển văn hoá đọc sách, hình thành thói quen vừa thư giãn, vừa đọc sách, góp phần rèn luyện bồi dưỡng đạo đức cho thanh niên. Mô hình sẽ tiếp tục di động đến địa điểm khác sau 3 tháng để tất cả các bạn trẻ yêu sách đều có thể tiếp cận được nguồn sách. Đồng thời, ai muốn chia sẻ trí thức đến tất cả các bạn trẻ yêu sách, có thể gửi sách về Tủ sách Thị đoàn cùng nhau hướng tới vì xã hội học tập, lối sống văn minh.

 

tusachtn3

Hồng Trâm - Thị Đoàn La Gi

 


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN

 

 

Tài Liệu tuyên truyền

La Gi - Ra mắt mô hình Tủ sách thanh niên lưu động

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, BTV Thị uỷ La Gi và UBND thị xã về việc phát triển văn hoá đọc sách trong đoàn viên, thanh niên, góp phần tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tiếp cận tri thức nhân loại, tiến tới xây dựng xã hội học tập suốt đời. Sáng ngày 14/11/2020, Ban Thường vụ Thị đoàn ra mắt Tủ sách Thanh niên tại NewLand Coffee, số 102 đường Nguyễn Chí Thanh, xã Tân Bình, thị xã La Gi.

 

Với hơn 200 sách bao gồm các thể loại kỹ năng sống, văn hoá - ứng xử, tiểu tuyết, tâm lý, truyện ngắn... Thị đoàn La Gi hi vọng Tủ sách Thanh niên sẽ phát triển văn hoá đọc sách, hình thành thói quen vừa thư giãn, vừa đọc sách, góp phần rèn luyện bồi dưỡng đạo đức cho thanh niên. Mô hình sẽ tiếp tục di động đến địa điểm khác sau 3 tháng để tất cả các bạn trẻ yêu sách đều có thể tiếp cận được nguồn sách. Đồng thời, ai muốn chia sẻ trí thức đến tất cả các bạn trẻ yêu sách, có thể gửi sách về Tủ sách Thị đoàn cùng nhau hướng tới vì xã hội học tập, lối sống văn minh.

 

tusachtn3

Hồng Trâm - Thị Đoàn La Gi

 


Các tin khác