Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hàm Thuận Nam: Phong trào Đoàn nhiều khởi sắc nhờ thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “03 chủ động”

Huyện đoàn Hàm Thuận Nam có 27 cơ sở Đoàn trực thuộc; trong đó, có 17 Đoàn cơ sở, 10 chi đoàn cơ sở; năm 2020, tuy gặp không ít khó khăn nhưng hoạt động của các Đoàn cơ sở đã có những kết quả khả quan; đặc biệt, việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở “03 chủ động” đã có tác động lớn mang lại nhiều kết quả tích cực.

 

Ngay từ đầu năm, các Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã bám sát Hướng dẫn số 06 của Huyện đoàn để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình tại địa phương, đơn vị. Với 03 nội dung chính của mô hình, Đoàn cơ sở đã cụ thể hóa thành các hoạt động; trong đó, các Đoàn cơ sở đã chủ động nắm bắt tình hình, dư luận trong đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức khác nhau từ các buổi sinh hoạt chi đoàn, đến nắm bắt thông qua các trang mạng xã hội, tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 04 bài lý luận chính trị của Đoàn với hình thức phong phú như: thông qua các buổi tọa đàm, dã ngoại, thi trực tuyến... để đoàn viên thanh niên tiếp thu một cách hiệu quả nhất; bên cạnh đó, việc quản lý tốt thực lực đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét luôn được các Đoàn cơ sở quan tâm, đáng chú ý là việc giới thiệu kết nạp Đảng trong học sinh được 02 Đoàn trường THPT thực hiện tốt (năm 2020 có 03 đoàn viên học sinh được kết nạp vào Đảng).

Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên được quan tâm đúng mức, giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên; các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành được các Đoàn cơ sở triển khai với các nội dung trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, từ đó khơi gợi ý thức, tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn được quan tâm, Đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn trong tình hình mới.

3 chu dong 2

Đồng thời, nhờ làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, cũng như chủ động trong xây dựng kế hoạch, chương trình ngay từ đầu năm các Đoàn cơ sở đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Huyện đoàn giao. Bên cạnh công tác Đoàn, Đoàn cơ sở còn phối hợp tốt với các ban ngành trong việc tham gia thực hiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, vận động các nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội với những kết quả nổi bật như: xây dựng mới 01 căn nhà nhân ái trị giá 100 triệu đồng, tổ chức thăm tặng quả các gia đình chính sách, gia đình khó khăn... với kinh phí hơn 200 triệu đồng.

3 chu dong 3

Những kết quả nêu trên cho thấy việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở “03 chủ động” là điều cần thiết để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trong gia đoạn hiện nay.

Ngọc Duy - Huyện đoàn Hàm Thuận Nam - TVT


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN