Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh với các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 75 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuổi trẻ Công an toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực thể hiện rõ vai trò xung kích đi đầu của tuổi trẻ, góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

 

 

Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào, hành động cách mạng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương; nổi bật là tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị truyền thống với chủ đề “Tiếp bước lửa anh hùng”; phát động các đợt thi đua cao điểm, tổ chức đăng ký, triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn dân cư, tổ chức các hoạt động tình nguyện, thăm hỏi tặng quà gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ…Tiêu biểu Cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn toàn dân bảo vệ ANTQ được phát động từ tháng 5/2020 và hoạt động về nguồn tại Ban an ninh Trung ương Cục miền nam. Thông qua đó đã góp phần giáo dục truyền thống, lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam; ý nghĩa Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; củng cố niềm tin, khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ ANTQ.

 Xác định xung kích vì cuộc sống cộng đồng là nhiệm vụ có vai trò quan trọng thể hiện trách nhiệm của lực lượng công an nhân dân đối với cộng đồng, đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi đoàn viên Công an. Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã triển khai 40 đợt hoạt động tại địa bàn cơ sở tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận của lực lượng công an, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng các công trình nông thôn mới, khu vui chơi, tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí...

Kỷ niệm 75 Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 75 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, với các hoạt động ý nghĩa và thiết thực, mỗi đoàn viên Công an đã và đang nỗ lực hết mình, sáng tạo trong công tác và chiến đấu, mưu trí, dũng cảm, xung kích, tình nguyện đi đầu trong các phong trào và hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ, xứng đáng với truyền thống và vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam./.

Hải Dương - Đoàn Thanh niên Công an tỉnh - QT


Các tin khác

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN