Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung chuẩn bị đại hội đoàn các cấp, trong đó chú trọng đến việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Đoàn các cấp, trên cơ sở thống nhất ý kiến với cấp ủy các đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chọn 02 đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp huyện: Thị đoàn La Gi và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và 04 đơn vị cấp huyện tổ chức đại hội bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội: Hàm Thuận Bắc, Thị đoàn La Gi, Đoàn khối Doanh nghiệp, Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng. Công tác chuẩn bị Đại hội điểm cấp huyện được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên quan tâm; đã thành lập các tổ công tác trực tiếp làm việc với đơn vị được chọn đại hội điểm; tổ chức duyệt và cho ý kiến các nội dung liên quan về chương trình, nhân sự và nội dung của Đại hội.

 

Đến thời điểm này, có 02 đơn vị Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Thị đoàn La Gi tồ chức thành công đại hội điểm cấp huyện, trong đó Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã bầu ra 21 Ban chấp hành mới và 08 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên; Thị Đoàn La Gi đã bầu ra 25 Ban chấp hành mới và 16 đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp trên, Đại hội cũng đã báo cáo những kết quả đạt được, kịp thời tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, nắm bắt tình hình tư tưởng ĐVTN, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng cho ĐVTN.

Hiện tại, đã có 400/481 cơ sở Đoàn đã tổ chức xong Đại hội. Nhìn chung, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm đoàn cấp cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng như cơ quan, đơn vị. 100% cơ sở đều có văn bản của cấp ủy chỉ đạo chính quyền quan tâm đến kinh phí, cơ sở vật chất cho đoàn tổ chức đại hội, chỉ đạo về nội dung, nhân sự đảm bảo lựa chọn những nhân sự có năng lực, tâm huyết với công tác đoàn, đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Đoàn cấp trên cũng hết sức quan tâm, chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các đoàn cơ sở được lựa chọn đại hội điểm, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình chuẩn bị.

 

Theo đánh giá của của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, qua đại hội điểm đoàn cơ sở, 100% nhân sự giới thiệu bầu các chức danh chủ chốt trúng cử với số phiếu cao tại đại hội; nhân sự ban chấp hành đúng tiêu chuẩn quy định, độ tuổi bình quân, cơ cấu đối tượng hợp lý. Tại các phiên đại hội, công tác bầu cử được tổ chức dân chủ, phát huy trí tuệ của đại hội, nhiều ban chấp hành khóa mới được tín nhiệm cao, kết quả bầu cử luôn đạt tỷ lệ cao (đạt từ 95-97%); không có trường hợp nhân sự chủ chốt được giới thiệu bầu Bí thư nhưng không trúng cử tại Đại hội. Việc bầu cử đại biểu đi dự Đại hội đoàn cấp trên đều đảm bảo theo sự phân bổ của Đoàn cấp huyện; các đơn vị, địa phương đều thực hiện việc bầu đại biểu dự khuyết, đại biểu dự khuyết phần lớn là những đồng chí không trúng cử khi bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên; nhưng có số phiếu đạt trên 50% và được đoàn chủ tịch xin ý kiến đại hội làm đại biểu dự khuyết. 

Bên cạnh đó, công tác tổ chức đại hội tại một số đơn vị vẫn còn một số hạn chế nhất định. Cụ thể, ở một số đơn vị, việc phân công của Ban Thường vụ Đoàn cấp trên trong công tác theo dõi, chỉ đạo đại hội đoàn cơ sở còn mang tính hình thức; cán bộ được phân công chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ đạo đại hội. Một số cán bộ Đoàn cấp huyện chưa nghiên cứu kỹ điều lệ Đoàn và kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh đoàn về tổ chức đại hội đoàn các cấp. Trong quá trình chỉ đạo đại hội đoàn cấp cơ sở, một số đơn vị đoàn cấp huyện hướng dẫn, duyệt chương trình chưa sát dẫn đến chương trình đại hội của một số cơ sở có những nội dung chưa phù hợp. Công tác tuyên truyền cho đại hội còn chậm, chưa rộng rãi.   

Đại hội Đoàn cấp cơ sở diễn ra  thành công, tốt đẹp là sự đóng góp trí tuệ của các đại biểu tham dự Đại hội với tri thức, tâm huyết, lòng nhiệt tình và trách nhiệm cao của những người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, tin tưởng mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ mang hết nhiệt huyết và sáng tạo của tuổi trẻ xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các chương trình mục tiêu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN