Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Trong 02 ngày, từ ngày 20/4 đến ngày 21/4/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn chỉ đạo Đại hội điểm

BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thành Tâm – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Tiêu Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Lê Đức Hùng – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tham dự còn có các đồng chí nguyên là Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí các Đoàn trực thuộc tỉnh và cùng 159 đại biểu chính thức tham dự Đại hội.

dk17221

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đoànkhối lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Nhiệm kỳ 2012-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong khối Các cơ quan tỉnh phát triển tương đối toàn diện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống thường xuyên được đổi mới và đem lại hiệu quả thiết thực. Hai phong trào lớn của Đoàn “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vê Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được triển khai mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả, gây hiệu ứng tốt, lan tỏ trong đoàn viên  thanh niên; đặc biệt trong lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ Đoàn khối đã có hơn 700 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các cấp, ngành công nhận, biểu dương; công tác cải cách hành chính, áp dụng khoa học, công nghệ, tin học vào công tác chuyên môn nhằm nâng cao năng xuất, hiệu quả lao động góp phần giải quyết nhanh thủ tục hành chính được đoàn viên thanh niên trong khối chú trọng,…

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng đảng triển khai với nhiều cách làm sáng tạo. Trong nhiệm kỳ, Đoàn khối đã giới thiệu 2508 lượt đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và có 399 đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng.  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tiêu Hồng Phúc – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn đã chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những thành tích trong công tác Đoàn, phong trào Thanh niên trong nhiệm kỳ qua của tuổi trẻ Khối các cơ quan. Đồng thời, chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, BCH Đoàn khối khóa VII cùng các cấp bộ đoàn trong toàn khối cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục của Đoàn, trong đó đặc biệt cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khuyến khích đoàn viên tham gia nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật; chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; đánh giá đúng thực chất năng lực hoạt động của từng cơ sở Đoàn…..

Tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo nhiệm kỳ 2012 – 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022, trong đó đại hội đã biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu cơ bản phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Với tinh thần “Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2017-2022, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong khối sẽ ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hữu Phương – Phó Bí thư Đoàn khối khóa VI được bầu giữ chức Bí thư Đoàn khối khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội đã bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII. 


Các tin khác