Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Vai trò của tổ chức Đoàn trong trường học đối với công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên là học sinh, sinh viên

Phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trẻ là học sinh, sinh viên có thành tích học tập khá, giỏi và tham gia Đoàn, Hội tích cực luôn được quan tâm của cấp ủy Đảng. Đây là nhiệm vụ có tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Trong năm 2016, toàn tỉnh có 20 học sinh, sinh viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Để đạt được kết quả trên thì vai trò của tổ chức Đoàn có tầm quan trọng trong công tác tạo nguồn.

 

Phát triển Đảng viên từ sinh viên tại trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

Ngoài việc học tập chính trị; tổ chức Đoàn đã triển khai đến học sinh, sinh viên thực hiện cuộc vận động Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn với việc Chỉ thị 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” thông qua nhiều hình thức hiệu quả như: tuyên truyền trực quan bằng tranh ảnh cổ động trên các trang thông tin của trường, sân khấu hóa, viết cảm nhận.

Hoạt động giáo dục truyền thống được các cơ sở Đoàn trường học tập trung đẩy mạnh thông qua các diễn đàn, nói truyện truyền thống, hội trại, phút sinh hoạt truyền thống, hội diễn văn nghệ, các phong trào như phong trào Nhân vật sự kiện, phong trào xây dựng tấm gương người con hiếu thảo…. hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.., được các cơ sở Đoàn trường học tập trung đẩy mạnh hướng đến giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khơi dậy ý thức trách nhiệm của đoàn viên, học sinh, sinh viên..

Có thể nói, thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; nhiều đoàn viên được trưởng thành, được bình bầu là đoàn viên ưu tú và được cấp ủy cử giới thiệu học các lớp nhận thức về Đảng. Để làm tốt công tác tạo nguồn phát triển Đảng có chất lượng hơn nữa; tổ chức Đoàn trong trường học cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cần quán triệt sâu kỹ Kế hoạch liên tịch 01 KHLT/BTCTU-ĐTN, ngày 11/10/2010 về phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên và Hướng dẫn số 03– HD/BTCTU, ngày 23/12/2010 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình công tác kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên đến đông đảo cán bộ, đoàn viên trong nhà trường và xác định được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Thứ hai, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với đảng viên, cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; định kỳ làm việc với cấp ủy về công tác phát triển đảng viên trẻ trong học sinh, sinh viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

Thứ ba, Ban Chấp hành Đoàn trường tiến hành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tuyên truyền, giáo dục, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, tạo môi trường và các điều kiện để thu hút học sinh, sinh viên phấn đấu rèn luyện, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, đề nghị kết nạp vào đảng.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN