Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020” được Tỉnh đoàn thực hiện bằng nhiều hình thức bước đầu tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống, phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.

 

Học kỳ quân đội - sân chơi bổ ích giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Năm 2015, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020”, Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều tiêu chí đặt ra. Trong đó, xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu. Tỉnh đoàn đã tích cực chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai thường xuyên với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Các nội dung tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới”, bên cạnh cụ thể hóa các tiêu chí “3 cần 3 có” để ĐVTN đăng ký rèn luyện, còn tổ chức chương trình “Tọa đàm xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới và hiến kế xây dựng Đoàn vững mạnh”. Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trường học thường xuyên tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình Thuận” nhằm biểu dương các tấm gương thanh, thiếu nhi vượt khó. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu nhi được Tỉnh đoàn và các cơ sở đoàn trong tỉnh thường xuyên tổ chức thông qua các hội thi, hội diễn… 

Nhiều phong trào thiết thực

Cùng với đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của đoàn, hội, đội được triển khai thường xuyên, rộng khắp với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục thanh, thiếu nhi ý thức lao động tích cực, rèn luyện phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các phong trào “Khi tôi 18”, học sinh 3 rèn luyện, sinh viên 5 tốt được duy trì triển khai trong học sinh, sinh viên các trường THPT, cao đẳng, đại học với các nhóm giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện. Bên cạnh đó, chương trình rèn luyện đội viên được triển khai trong đối tượng đội viên, thiếu nhi trong các liên đội trường tiểu học, THCS theo hướng thiết thực, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và thực tiễn công tác đội, phong trào thanh, thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, tạo điều kiện cho đội viên đăng ký rèn luyện theo khả năng.

Đặc biệt, nhiều sân chơi bổ ích giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi được Tỉnh đoàn phối hợp thực hiện. Đơn cử, chương trình “Học kỳ quân đội” góp phần rèn luyện kỹ năng sống được tổ chức hàng năm vào dịp hè, đã trang bị cho các em nhiều kiến thức về kỹ năng sống và các hoạt động trải nghiệm thực tế trong quân đội, giúp các em có ý thức và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn đã chủ động phối hợp ngành công an tăng cường triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm giảm thiểu các tệ nạn xã hội, phạm pháp trong thanh thiếu niên, nhất là tệ nạn ma túy.


Các tin khác