Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tuổi Trẻ Bình Thuận làm theo lời Bác

Việc triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chỉ đạo triển khai nghiêm túc ở các cấp và đạt kết quả tích cực, tiếp tục tạo sự chuyển biến trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần tham gia vào các việc làm thiết thực của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh thiếu nhi.

Để làm tốt công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thường xuyên đăng tải những bài viết, những mẫu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, đạo đức, lối sống của Bác trên trên các kênh thông tin điện tử của Đoàn, Bản tin Tuổi trẻ Bình Thuận và tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng; tổ chức dâng hương, viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận vào các dịp lễ lớn, lễ tết của dân tộc. 100% Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đã chú trọng sưu tầm các loại sách viết về cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ, những mẫu chuyện về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động, hướng dẫn đoàn viên thanh thiếu nhi thực hiện “Nhật ký làm theo lời Bác” trong sinh hoạt định kỳ chi đoàn, chi hội để thông qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên, từ đó xác định những việc cụ thể phải làm trong tháng tiếp theo.

Trong năm 2016, Tỉnh đoàn và 100% Đoàn cấp huyện duy trì Lễ chào cờ vào thứ 2 tuần đầu tiên của mỗi tháng. Thông qua Lễ chào cờ, nhằm giáo dục truyền thống và phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, góp phần vào công tác giáo dục toàn diện, nâng cao bản lĩnh chính trị đối với từng cán bộ, nhân viên trong cơ quan; đồng thời, để mỗi cán bộ, nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau phần Lễ chào cờ, các đồng chí tham dự chào cờ sẽ được nghe 01 câu chuyện về Bác. Qua câu chuyện, mỗi cán bộ sẽ tự soi xét lại mình và liên hệ thực tiễn để tìm cho mình những việc “làm theo lời Bác” cụ thể, thiết thực. Có thể thấy được rằng việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tin thần chỉ thị số 03CT/TW của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến việc tiếp tục đổi mới phương pháp và lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm thực hiện chức trách được giao của cán bộ, đảng viên trong cơ quan và của ĐVTN toàn tỉnh. Nội dung học tập và làm theo lời Bác trở thành nội dung thường xuyên trong các kế hoạch, chương trình hoạt động từng tháng, quý, năm của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh; trở thành những việc làm cụ thể, nề nếp trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt hằng ngày của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn, Hội còn tổ chức triển khai, quán triệt  “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình  thức phong phú và đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân cán bộ đoàn, đoàn viên được tuyên dương cấp ở các cấp, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tuyên dương nhiều gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại các chương trình, hoạt động lớn của Đoàn nhân các ngày kỷ niệm và ngày truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nổi bật, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị tuyên dương cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, đội viên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác năm 2016 qua đó tuyên 40 gương điển hình tiêu biểu Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” và tuyên dương 20 thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác; tham gia Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2016, có 8 gương điển hình tiên tiến được Trung ương Đoàn tuyên dương tại Liên hoan.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm triển khai qua nhiều hình thức…việc đăng ký “Làm theo” được quan tâm bổ sung vào các tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới; Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.... Đến nay, 100% các cơ sở Đoàn trong tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt các nội dung chỉ thị 05 đến đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tại các địa phương, đơn vị.

Có thể thấy rằng, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2016, được các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện rộng khắp. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, hướng đến hình thành ý thức tự giác rèn luyện phấu đấu, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia xây dựng tổ chức và góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời rà soát các chuẩn mực về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong Hồ Chí Minh cho sát với điều kiện ở từng địa phương, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên. Chỉ đạo cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện các tiêu chí học tập và làm theo lời Bác, xem đây là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và tổ chức Đoàn các cấp.


Các tin khác