Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Công tác tuyển chọn, xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, chỉ đạo xây dựng đội ngũ công tác viên DLXH cấp cơ sở

Hiện nay, toàn tỉnh có có 216.757 thanh niên. Đại bộ phận thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đường lối đổi mới của đất nước; có lòng nhân ái, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Ý thức phấn đấu học tập nâng cao hiểu biết, trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp. Ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp trong thanh niên ngày càng thể hiện rõ nét; ý thức chấp hành pháp luật; năng lực hội nhập, kỹ năng xã hội của thanh niên tiếp tục nâng lên.

Tuy nhiên, trong các lĩnh vực của đời sống, giữa các đối tượng thanh niên có sự phân hoá ngày càng rõ nét về học vấn, mức sống, điều kiện tiếp cận thông tin và hưởng thụ văn hoá. Số thanh niên chưa được tập hợp vào tổ chức còn chiếm tỷ lệ khá cao. Một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình thời sự, chính trị, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc. Tính độc lập, chủ động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của một bộ phận thanh niên còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Xu thế chuyển dịch lao động thanh niên từ nông thôn ra thành thị và đi làm việc tại các tỉnh, thành sẽ tiếp tục diễn ra. Sự kết nối thanh niên qua mạng xã hội, hình thành các nhóm tự phát theo sở thích, theo trào lưu… đã ảnh hưởng và tác động chi phối đến thanh niên và là một trong những thách thức đặt ra đối với công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới.

Chính vì vậy, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) trong đoàn viên, thanh thiếu niên được xác định là một nội dung trọng yếu trong công tác và hoạt động phong trào của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam của tỉnh. Nhiệm vụ của công tác DLXH là phải nắm bắt nhanh, kịp thời, chính xác tư tưởng, tâm trạng, DLXH của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên về các vấn đề, hiện tượng, sự kiện có tính thời sự, được nhiều người quan tâm để phản ánh kịp thời, trung thực và đầy đủ những nét cơ bản nhất của đời sống xã hội; góp phần phối hợp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, công tác điều hành của chính quyền các cấp.

Xác định được tầm quan trọng của công tác tư tưởng, trong đó công tác nắm bắt, phản ánh tư tưởng đoàn viên thanh niên là một việc làm cần thiết và ý nghĩa đặc biệt trong tình hình xã hội phát triển như hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập tổ công tác DLXH trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh gồm 25 thành viên (gồm Tỉnh Đoàn và mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc có 01 đồng chí là Thường trực tham gia). Những thành viên trong Tổ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh là những cán bộ Đoàn chuyên trách, có trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tính chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là có uy tín trong tổ chức, nơi đang công tác, làm việc hoặc nơi sinh sống, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao trước công việc được giao và có khả năng nắm bắt, phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của đoàn viên thanh niên; dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc còn thành lập Tổ nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh thiếu niên qua mạng internet. Các thành viên trong tổ được phân công phụ trách các đơn vị, thường xuyên nắm bắt và tham gia định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trước những vấn đề có liên quan được đoàn viên thanh niên quan tâm trên mạng internet.

Ngoài ra, mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc còn thành lập mới 01 tổ (đội, nhóm) nắm bắt dư luận xã hội hoặc kiện toàn, củng cố lực lượng tổ cốt cán chính trị; các thành viên cần đảm bảo có cơ cấu đại diện các khối đối tượng, lĩnh vực của thanh niên và thành phần hiện có tại các cấp bộ Đoàn theo cơ cấu dân tộc, tôn giáo, giới tính, địa lý. Tổ công tác do 01 đồng chí Phó Bí thư phụ trách và 01 đồng chí Thường vụ tại cơ quan Đoàn chuyên trách cấp huyện làm thường trực. Riêng Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh và Biên phòng Tỉnh do đồng chí Trợ lý thanh niên Phụ trách.

Để kịp thời nắm bắt và định hướng DLXH trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, hàng tháng Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn duy trì hội nghị giao ban với đội ngũ cộng tác viên DLXH của tỉnh; ngoài ra thông tin còn được tập hợp từ nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin khác nhau như: Báo cáo từ đội ngũ cốt cán chính trị tại cơ sở, địa bàn dân cư; thông tin trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại, với Thường trực các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; báo cáo định kỳ hàng tháng; khi có vấn đề mới nảy sinh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trực tiếp báo cáo cho Đoàn cấp huyện hoặc báo cáo trực tiếp cho Tỉnh Đoàn thông qua số điện thoại đường dây nóng (6556683). Sau khi tiếp nhận nhận thông tin, các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có biện pháp khẩn trương xác minh độ chính xác của nguồn tin và báo về số điện thoại đường dây nóng của Tỉnh Đoàn; đồng thời báo cáo cấp uỷ, chính quyền và các cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương, đơn vị để kịp thời xử lý. Đối với Đoàn thanh niên lực lượng vũ trang được thực hiện theo quy định thông tin, báo cáo của ngành.

Nhìn chung, trong thời gian qua công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tham gia giải quyết các “điểm nóng” trong đoàn viên, thanh niên được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đội ngũ cộng  tác dư luận xã hội đã chủ động nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, đồng thời tích cực tuyên truyền các nội dung thông tin theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong đoàn viên thanh niên. Tham gia tích cực các lớp bồi dưỡng, tập huấn, các hội nghị, hội thảo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đoàn cấp trên tổ chức; các thông tin chính xác, cụ thể, kịp thời.


Các tin khác

Chuyển đổi số

Tư liệu số

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN