Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 04 và Nghị quyết Trung ương 05 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều ngày 21/02/2017, Thường trực tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho các đồng chí là UVBCH các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở trực thuộc các Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Tỉnh ủy viên, UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn đã nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nghị quyết rất quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa”, được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân quan tâm.

nqtw456

nqtw458

Hội nghị Quán triệt trực tuyến

Đồng chí yêu cầu sau hội nghị này, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Trần Sinh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã triển khai các nội dung liên quan đến Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 01.11.2016. Thông qua hội nghị, giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn quan điểm, mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng; một số chủ trương, chính sách lớn của Đảng ta trong thời kỳ mới.

nqtw451

nqtw457

Đồng chí Trần Sinh Toàn - Phó bí thư Tỉnh Đoàn quán triệt Nghị quyết 05-NQ/TW tại hội nghị

 


Các tin khác