Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Giám sát Sở Y tế việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012-2020.

Chiều ngày 26/10/2016, tại phòng họp Sở Y tế, Đoàn giám sát của Tỉnh đoàn do đồng chí Tiêu Hồng Phúc- Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Y tế. Tham dự giám sát có đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc của Sở Y tế.

Qua giám sát, Sở Y tế Sở Y tế đã đề ra nhiều chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 – 2020 đạt kết quả tích cực.  Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình phát triển thanh niên hầu hết được lồng ghép thực hiện trong chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành hàng năm. Công tác tuyên truyền về dân số, sức khỏe, sức khỏe sinh sản vị thành niên, chương trình phòng chống HIV/AIDS được chú trọng triển khai.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn giám sát của Tỉnh đoàn cũng kiến nghị Sở Y tế cần tập trung nhân lực, phương tiện huy động nhiều kênh truyền thông chuyển tải các thông tin, thông điệp từ nhiều nguồn, bằng nhiều hình thức cho nhiều nhóm đối tượng thanh niên; tổ chức các chiến dịch truyền thông nhằm tạo sự quan tâm, chú ý đến vấn đề bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe sinh sản vị thành niên; tăng cường giáo dục về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh HIV và lạm dụng chất gây nghiện; đưa các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng tránh HIV, tai nạn thương tích và lạm dụng chất gây nghiện vào nội dung giảng dạy chính khóa tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông nhằm giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên. Đồng thời tham mưu cho cho cấp có thẩm quyền nhằm tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước ở Trung ương cho các hoạt động thiết yếu, có hiệu quả để bảo đảm tính bền vững của các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và khám, tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho các đối tượng thanh niên. Hằng năm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chương trình sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe vị thành niên – thanh niên” trong nhà trường.

 


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN