Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Viết tiếp những trang sử vẻ vang truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Qua các thời kỳ cách mạng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng của Bác Hồ vĩ đại, lớp lớp thanh niên luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết lên những trang sử chói lọi trong các cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần tạo nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và mang tính thời đại. 

Thanh niên Bình Thuận chung tay xây dựng Nông thôn mới

Phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ cha anh,  tuổi trẻ Bình Thuận hôm nay đã và đang thích ứng nhanh với tình hình và nhiệm vụ mới. Thanh niên Bình Thuận đã và đang có mặt ở những nơi gian khó, đảm nhận nhiều công trình, phần việc có nhiều thử thách, hăng hái đi vào thực tế của cuộc sống để rèn luyện và trưởng thành.

 

Trong những năm gần đây, công tác Hội và phong trào Thanh niên tỉnh nhà tiếp tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, có nhiều sáng tạo và những khâu đột phá, tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội. Các phong trào thanh niên vừa có tác dụng vận động, tổ chức và củng cố quốc phòng, an ninh, vừa thiết thực xây dựng phát triển kinh tế, chăm lo lợi ích, nhu cầu chính đáng của thanh niên. Qua các hoạt động thực tiễn, Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên các cấp đã góp một phần đáng kể vào việc giáo dục, rèn luyện nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho thanh niên. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng. Số hội viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngày càng tăng. Lớn lên cùng phong trào, đội ngũ cán bộ Hội ngày càng trưởng thành và là nguồn cán bộ trẻ của Đảng và chính quyền các cấp.

Sự trưởng thành của công tác Hội và phong trào Thanh niên hôm nay, phải kể đến sự đóng góp vô cùng to lớn của các đồng chí cựu cán bộ Đoàn -  Hội các cấp. Từ trong những khó khăn, vất vả của những ngày đầu thành lập Hội, các đồng chí đã không quản khó khăn để gây dựng và đẩy mạnh phong trào. Từ trong các phong trào hành động cách mạng ấy, có nhiều thế hệ thanh niên đã trưởng thành mọi mặt và giữ những chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị của Đảng và các cấp chính quyền. Nhiều thủ lĩnh thanh niên ưu tú có uy tín với thanh niên xuất hiện, tổ chức Hội liên hiệp Thanh niên ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Đây thực sự là một thành quả quan trọng góp phần vào sự phát triển đi lên của quê hương, đất nước trong những năm qua. 

Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016), các đồng chí cán bộ Hội, hội viên thanh niên hôm nay hãy coi đây là niềm vinh dự, tự hào về truyền thống đồng thời tiếp thu những kinh nghiệm của các thế hệ đi trước nhằm đưa công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà phát triển hơn nữa khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, nòng cốt trong phong trào thanh niên, xứng đáng là trường học của những người cộng sản trẻ tuổi, đội dự bị quan trọng và tin cậy của Đảng cộng sản Việt Nam.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN