Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh bình thuận: tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn kết tập hợp thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt đã hoạt động liên tục và phát triển mạnh mẽ từ đó đến nay.

Thanh niên tình nguyện giúp nhân dân khắc phục thiên tai

Tháng 6/1946, Tổng Đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời, gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt Nam. Sau đổi tên là Liên đoàn Thanh niên Việt Nam - Là một tổ chức rộng rãi của mọi tầng lớp thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn. Với ý nghĩa mở rộng khối đại đoàn kết thanh niên, tăng thêm các thành viên tập thể của mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên (ở vùng tự do và vùng mới giải phóng), Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên Đoàn Thanh niên lần thứ II từ ngày 08 - 15/10/1956 tại Thủ đô Hà Nội đã quyết định thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và coi Đại hội này là Đại hội lần thứ I.Ngày 15/10/1956 là ngày đánh dấu sự ra đời của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; ngày này hàng năm cũng trở thành ngày truyền thống của Hội.

Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ cho độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Hội LHTN Việt Nam luôn phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tự lực, tự cường, sự năng động, sáng tạo của thanh niên, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam cùng phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.

Tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, tuổi trẻ Bình Thuận hôm nay đang ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với chức năng đoàn kết, tập hợp, giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho hội viên thanh niên được cống hiến và trưởng thành, những năm qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã từng bước trưởng thành, đưa công tác Hội và phong trào thanh niên phát triển rộng khắp trong các đối tượng với nhiều hình thức đa dạng. 2 chương trình và 3 cuộc vận động lớn do Trung ương Hội phát động được triển khai và đạt kết quả tốt, trong đó Chương trình “Khi tổ quốc cần” và Chương trình “Xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên” được triển khai sâu rộng, qua đó đã cổ vũ và động viên hội viên thanh niên tích cực học tập, lao động, sản xuất, đoàn kết tương trợ; đồng thời tập hợp đông đảo hội viên thanh niên, góp phần củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Tính đến ngày 30/5/2015, toàn tỉnh kết nạp 13.425 hội viên mới; phát triển mới 237 chi hội, CLB, đội, nhóm. 

 

Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích” được chú trọng thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao ý thức công dân cho thanh niên. Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” đã phát huy tính tích cực, tinh thần tự nguyện vì cộng đồng của thanh niên, thu hút hàng ngàn lượt hội viên thanh niên tham gia, tạo dấu ấn tốt trong xã hội. Từ khi triển khai Cuộc vận động đến nay, các cấp Hội đã đóng góp hơn 10.000 ngày công và trên 2 tỷ đồng để thực hiện bê tông hóa, dặm vá giao thông nông thôn, nạo vét hàng trăm km kênh mương nội đồng, tổ chức cho 23.037 lượt đoàn viên hiến máu nhân đạo; tổ chức cho 159.763 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tuyên truyền bảo vệ môi trường; vận động kinh phí và phối hợp xây dựng mới, sửa chữa 789 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà nhân ái; tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ, tặng quà cho 19.746 lượt gia đình thương binh, liệt sỹ; tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho 70.149 lượt người tại các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số, xã khó khăn của tỉnh. Cuộc vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng” phù hợp với nguyện vọng của đông đảo hội viên thanh niên, từ đó làm thay đổi nhận thức và tư duy phát triển kinh tế cho thanh niên. Hội đã chủ động phối hợp với đoàn thanh niên và các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ hội viên thanh niên vay vốn xây dựng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi cho thu nhập cao. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động thành lập 23 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, 127 Câu lạc bộ Thanh niên làm kinh tế giỏi, tổ chức 65 buổi giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời tư vấn, giới thiệu việc làm cho 84.175 thanh niên và giải quyết việc làm cho 10.920 thanh niên tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; tuyên dương và giới thiệu cho các cấp tuyên dương 348 thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi. toàn tỉnh Hiện có 49 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2014, tại phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, Đại hội đã phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong hội viên thanh niên cả nước. Kể từ khi phát động đến nay, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được đông đảo hội viên thanh niên trong tỉnh hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ Hội, Hội viên thanh niên và qua các nhóm giải phá tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với thanh niên; vận động thanh niên thi đua rèn luyện; vận động thanh niên thi đua cống hiến và vận động thanh niên sống có trách nhiệm đã góp phần cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Với tinh thần “Thanh niên Bình Thuận đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cộng đồng vì quê hương”, thiết nghĩ, trong thời gian tới với vai trò nòng cốt trong tập hợp thanh niên phát triển kinh tế - xã hội, các cấp bộ Hội trong tỉnh cần tăng cường tuyên truyền vận động thanh niên thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong thi đua; đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội, nhất là trong công tác chỉ đạo, mở rộng công tác phối hợp và hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể trong việc xây dựng tổ chức Hội; đa dạng các mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, địa bàn, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết thanh niên, làm gương cho hội viên thanh niên và cộng đồng xã hội… vì sự lớn mạnh của tổ chức Hội, vì sự phát triển bền vững của quê hương./. 


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN