Tin hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bình Thuận về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng nay ngày 8/6/2016, tại phòng họp trực tuyến Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã đến dự và báo cáo chuyên đề tại Hội nghị.

Tham gia Hội nghị còn có gần 400 cán bộ Đoàn là Uỷ viên BCH Tỉnh đoàn, Uỷ viên BCH các huyện, Thị, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc; cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc tại các địa phương trong tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh uỷ truyền đạt những nội dung trọng tâm, cơ bản của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; trong đó phân tích, làm rõ các vấn đề trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XII: những thành tựu cũng như những tồn tại hạn chế trên một số lĩnh vực qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; những thời cơ thuận lợi, khó khăn và những thách thức của Việt Nam trong tình hình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay và những nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong 5 năm tới.


Đ/c Dương Văn An - PBT Tỉnh ủy quán triệt các nội dung của Văn kiện Đại hội XII của Đảng


Đ/c Trần Sinh Toàn - PBT Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị
 

Nhấn mạnh tầm quan trọng và sự quan tâm của Đảng đối với tổ chức Đoàn thanh niên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định vị trí quan trọng của các tổ chức Mặt trận – Đoàn thể Chính trị xã hội. Nhằm phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã bổ sung, nhấn mạnh phải đổi mới nội dung, phương thức trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh và xây dựng ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ; đồng thời xác định việc cần thiết phải có cơ chế, chính sách phù hợp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và phát triển.

Qua các nội dung truyền đạt tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn An cũng đã nêu lên một số kết quả nổi bậc của Đảng và Nhà nước ta qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Liên hệ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương trong tình hình mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị tổ chức Đoàn thanh niên các cấp cần phải thường xuyên đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức hoạt động; ưu tiên trong việc phát hiện và ứng dụng khoa học công nghệ; chủ động, kịp thời trong công tác nắm bắt thông tin, tình hình cơ sở, đặc biệt là tổ chức có hiệu quả các phong trào Đoàn thiết thực, hiệu quả gắn với lợi ích, nhu cầu chính đáng của thanh niên; tham gia tích cực vào công tác xây dựng và bảo vệ đất nước. Bên cạnh đó, phải liên hệ gắn bó mật thiết với thanh niên và quần chúng nhân dân qua đó để đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng phát triển góp phần vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Sau phần quán triệt, Phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai đến cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận thực hiện Đại hội Đảng các cấp, qua đó đề nghị các cấp bộ Đoàn trong tỉnh trong thời gian tới càn bám sát các nội dung, nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, thực hiện có hiệu quả các hoạt động phong trào Đoàn gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.


Các tin khác

 

Tin CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH ĐOÀN